• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระดูกหูเทียม

อยากทราบว่าหูพิการอย่างไร แพทย์จึงจะผ่าตัดให้ และถ้าหูตึงจะทำได้หรือไม่
ถาม
ดิฉันได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการผลิตกระดูกหูเทียม แก้คนเป็นโรคหูพิการ อยากทราบว่าหูพิการอย่างไรแพทย์จึงจะผ่าตัดให้ แล้วหูตึงทำได้หรือไม่ การได้ยินของดิฉันแย่มาก ไม่ทราบว่าเป็นมาแต่กำเนิดหรือเพราะช็อก ประกอบกับผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ ปล่อยปละละเลยมาจนปัจจุบันอายุ 30 ปี และเชื่อว่ามันอยู่ที่แล้ว รักษาไม่ได้ เคยตรวจการได้ยิน แพทย์บอกว่าเส้นประสาทหูเสียตรงปลาย ผ่าตัดก็ไม่คุ้ม การได้ยินรับเสียงแหลมไม่ได้ เวลาเดินอยู่ข้างนอกคนเรียกข้างหลังไม่ได้ยิน เสียงกริ่งประตู กริ่งโทรศัพท์ เสียงผิวปาก รับไม่ได้ อยู่ที่ถนน บนรถที่มีเสียงรบกวน คนพูดอะไรจับใจความไม่ได้ แต่ถ้าอยู่ที่เงียบสงบได้ยินดี ถ้าอยู่ใกล้ๆ อยู่ไกลก็ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังเพลงได้ยินเสียงร้อง ใครร้อง แต่จับใจความไม่ได้ ดูภาพยนตร์ที่มีเสียงพากย์อีกที ก็จับใจความไม่ได้ เคยซื้อเครื่องช่วยฟัง 4,000กว่าบาทก็ใช้ไม่ได้ ฟังไม่ได้ศัพท์เหมือนกัน ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยการเดา การดูปาก ดิฉันรู้อยู่แก่ใจคนเดียวว่าหูพิการร้ายแรงมาก แต่คนอื่นไม่เชื่อว่าหูพิการตามอาการที่ได้เล่าให้คุณหมอทราบ มีทางรักษาให้ดีขึ้นหรือไม่ ต้องผ่าตัดหรือไม่ ทำไมเครื่องช่วยฟังถึงได้ช่วยอะไรไม่ได้เลย หูดิฉันพิการแบบ Sensorineural หรือเปล่า อยากทราบวิธีการฟังอิเล็กโทรดเข้าไปในหู
บานชื่น / กรุงเทพฯ

ตอบ
ตามที่คุณเล่าประวัติทั้งหมดที่ค่อนข้างละเอียดดีทีเดียว ผมพอจะสรุปได้ว่าคุณมีหูพิการแบบ Sensorineural อย่างที่ถามมาจริง ซึ่งเป็นความพิการของเส้นประสาทสมองเส้นที่ ๘ ตรงส่วนของการได้ยิน และเป็นในลักษณะเสียเสียงไปทางด้านเสียงสูง แต่คุณไม่ได้ให้ประวัติครอบครัวของคุณเอง ญาติฝ่ายบิดา หรือมารดามาประกอบ ถ้ามีพี่น้องคนอื่นเป็นด้วยก็อาจจะบอกได้ว่าความผิดปกติที่เป็นนั้นเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่า ถ้าใช่พี่น้อง พ่อแม่ ต้องพากันไปตรวจวัดการได้ยินของหูทั้งหมดเลย
ความพิการลักษณะนี้ผ่าตัดรักษาไม่ได้ เนื่องจากคุณยังได้ยินดีในที่เงียบ ดังนั้นการใช้เครื่องช่วยฟังที่จัดทำและวัดช่องหู และหาชนิดที่เหมาะกับความผิดปกติของคนโดยอาศัยการตรวจการได้ยินของหูอย่างละเอียด เพื่อให้เข้ากันกับหูฟังจะช่วยให้คุณได้ยินดีขึ้นมาก แต่บางชนิดของความพิการของประสาทหูนั้นที่มีตามกรรมพันธุ์บางครั้งจะค่อยๆเสียเพิ่มขึ้นจนดับไปในที่สุด คุณจะต้องหมั่นไปปรึกษาแพทย์ทางหู คอ จมูกทุกครั้งเมื่อการได้ยินที่ทำไปแล้วสักระยะมันจะใช้การได้ไม่ดีเหมือนตอนใส่ใหม่ๆ
การผ่าตัดใช้เครื่องช่วยฟังฝังไว้ แบบที่รักษาคนหูหนวกในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ และออสเตรเลียนั้น ไม่ได้สามารถทำให้คนหูหนวกได้ยินเสียง เช่น คนปกติได้ยินเป็นเพียงได้ยินสัญญาณเสียงชนิดหนึ่งเข้าไปในหู และต้องนั่งฝึกเป็นเดือน เป็นปี ว่าสัญญาณที่ได้ยินเป็นเสียงของอะไร เช่น กลอง แตรรถยนต์ หรือเคาะกระดิ่ง เป็นต้น ที่ฟังหรืออ่านกันว่าได้ผลดีนั้นก็เป็นการพูดเพียงฝ่ายเดียวของแพทย์ที่ทำผ่าตัดฝังไว้ในกะโหลกของคนหูหนวกเท่านั้น การตอบสนองจากคนหูหนวกว่าดีจริงหรือไม่ยังเป็นที่สงสัยอยู่ แต่เมื่อใส่เจ้าเครื่องนี้นานๆพบว่ามีความผิดปกติของหูชั้นในเกิดขึ้นบ้างแล้ว ซึ่งมีรายงานในผู้ป่วยบางราย

ยิ่งกระดูกหูเทียมนั้นใช้ไม่ได้ เพราะเส้นประสาทหูเสื่อมหรือพิการ ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเส้นประสาทหูที่ดีแต่มีกระดูกหูซึ่งอยู่ในหูชั้นกลาง ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือสองชั้น หรือทั้งหมด หายไปจากการอักเสบเรื้อรัง หรือเป็นมาแต่กำเนิดจึงสามารถรักษาโดยวิธีนี้ได้ และทำได้ทุกโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก
นพ. บุญชู  กุลประดิษฐารมณ์