• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระดูกทับเส้นประสาท

ใช้วิธีกายภาพบำบัดด้วยตนเอง นวดฝ่าเท้าข้างละ 5-10 นาทีเป็นประจำ และที่สำคัญมากคือใช้วิธียืดตัวให้ตรง
ถาม
ผมได้อ่านหมอชาวบ้านฉบับที่ 89 เดือนกันยายน 2529 พบจดหมายร้องทุกข์ของคุณคำพวน แข็งรัมย์ อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาท จึงทำให้ปวดหลัง และหมอที่รพ.บุรีรัมย์แนะนำให้ทำการผ่าตัด แต่คุณคำพวนฯไม่มีเงินเพราะความยากจนนั้น

เรื่องโรคกระดูกทับเส้นประสาทเมื่อประมาณเกือบ 10 ปีมาแล้ว ผมเคยเป็นมาก่อน 2-3 ปี ซึ่งโรคนี้จะมีอาการปวดหลังมาก และบางครั้งก็จะปวดร้าวไปตามขาจนถึงส้นเท้า อาจเป็นขาข้างซ้ายบ้างขาข้างขวาบ้าง เมื่อเวลาเดินก็จะเดินไม่เต็มเท้า จะมีอาการกระตุกเพราะเจ็บที่ส้นเท้า ผมจึงใช้วิธีกายภาพบำบัดด้วยตนเอง โดยนวดฝ่าเท้าข้างละ 5-10 นาที สลับกันไปวันละหลายครั้ง

และที่สำคัญมากคือใช้วิธียืดตัวให้ตรง โดยยึดราวบาร์เดี่ยวแล้วห้อยตัวลงมา ปล่อยน้ำหนักตัวลงมาตามสบายไม่ต้องเกร็งตัว การห้อยตัวลงมาใช้เวลา 10-15 วินาทีต่อครั้งก็พอแล้วจึงพักสักครู่หนึ่งแล้วทำต่อเช่นเดียวกันอีกหลายครั้ง การห้อยตัวลงมาจะทำให้กระดูกไม่ทับเส้นประสาท ดังนั้นอาการปวดหลังรวมทั้งการปวดร้าวที่ขาจะหายไป ซึ่งผมเองก็ได้หายจากโรคนี้ไปแล้ว

และใคร่ขอความกรุณาหมอชาวบ้านช่วยแจ้งให้คุณคำพวนฯทราบถึงวิธีการรักษาดังกล่าวด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง และท่านผู้ใดที่เป็นโรคนี้จะลองนำไปปฏิบัติดูก็ได้เพราะไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าได้ผลอย่างใดกรุณาเผยแพร่ต่อไปด้วยเพื่อจะได้เป็นวิทยาการแก่บุคคลทั่วไป
อำพล / ชลบุรี

ตอบ
เป็นวิธีที่ดีและถูกหลักการ สมัยก่อนการดึงกระดูกสันหลังก็ใช้วิธีห้อยตัวหรืออาจใช้ผ้ารัดสะโพกแล้วถ่วงด้วยน้ำหนักอีกทีหนึ่ง
อ.ประโยชน์ บุญสินสุข