• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หญิงตั้งครรภ์เอกซเรย์ได้หรือไม่

ถาม : แคทลียา/กรุงเทพฯ
ขณะนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้ ๗ เดือนแล้ว ต้องการทราบว่า สามารถเอกซเรย์ได้หรือไม่

ตอบ : นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร
ในช่วง ๓ เดือนแรกจะมีความสำคัญมาก เนื่อง จากเป็นการสร้างอวัยวะส่วนต่างๆ
เพราะฉะนั้นไม่ควรจะถูกรังสีโดยไม่จำเป็น จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีผลต่อเด็กในอนาคตได้

ถ้าสัมผัสรังสีเอกซเรย์โดยไม่ทราบมาก่อนก็ไม่เป็นอะไร เนื่องจากการเอกซเรย์นั้นปริมาณรังสีต่ำ มีผลน้อย

ในกรณีที่จำเป็นต้องเอกซเรย์ แพทย์จะใช้แผ่นป้องกันรังสีปิดบริเวณมดลูกเอาไว้