• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาเฟรดนอนฟอร์ต

เป็นยาประเภทฮอร์โมนและวิตามิน ใช้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น โดยปกติใช้กระตุ้นร่างกายให้ประจำเดือนมาตามปกติ...แต่มีการนำไปใช้ผิดวิธี

ถาม

ยาเฟรดนอนฟอร์ต (pregnoneforte) มีวิธีการใช้อย่างไร และยานี้มีผลต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร
สมาชิก 30-40 / นครราชสีมา

ตอบ

ยาเฟรดนอนฟอร์ต เป็นยาประเภทฮอร์โมนและวิตามิน ใช้ทานเฉพาะในผู้หญิง ปกติใช้ทานเพื่อกระตุ้นร่างกานในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของประจำเดือน (โดยต้องแน่ใจว่าไม่ท้อง) ซึ่งอาจเกิดจากความกลัว ความกังวล ความเครียด อันเป็นสาเหตุทำให้ประจำเดือนเลื่อนออกไป ยาจะไปกระตุ้นให้มีประจำเดือนมาตามปกติ โดยทานยา 1 เม็ดวันละครั้งตอนหลังอาหารเย็นติดต่อกัน 3 วัน เมื่อหยุดทานยาแล้วอีก 3 วัน ประจำเดือนก็จะมา ยานี้ไม่มีอันตรายแต่อย่างไร มีข้อห้ามใช้ในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะท้อง เพราะยาจะไปมีผลทำให้ทารกในครรภ์พิการ ยานี้ไม่ใช่ยาขับประจำเดือนเพื่อให้ทำแท้งบุตร แต่จะใช้ต่อเมื่อประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปเท่านั้น

อนึ่ง ปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมากที่เกิดปัญหาว่าท้อง มักจะไปซื้อยาทำแท้งจากร้านขายยา (บางแห่ง) มากินโดยหวังว่าจะทำให้แท้งบุตร ซึ่งความจริงไม่มีผลถึงขั้นนั้น และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงตายได้ อีกประการหนึ่งร้านขายยาที่แอบขายยาทำแท้ง มักจะเอายาใส่ซองพลาสติกซึ่งไม่มีพิมพ์ชื่อร้านเพื่อป้องกันตัวเอง ในกรณีที่คนไข้ซื้อยากินแล้วเป็นอันตรายถึงตาย จะเอาผิดร้านขายยานั้นไม่ได้เนื่องจากซองยาไม่มีระบุชื่อร้าน และไม่รู้ว่าคุณกินยาอะไร หรือเอายาอะไรมาใส่ซอง เรียกว่า แท้งก็ไม่แท้ง ยังเสียทั้งเงินและอาจตายฟรีๆได้
ภก.ชลาพันธ์ เทพพรชัย