• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพ้อากาศ

แพ้อากาศ ฝุ่น ควันไฟ มีอาการไอ มีเสมหะสีเขียว สีเหลืองตลอดทั้งปี หอบด้วย... อยากจะออกกำลังกายโดยไม่ให้มีอาการหอบ ทำอย่างไร

ถาม

ดิฉันเป็นโรคภูมิแพ้อากาศ ฝุ่น ควันไฟ มีอาการไอมีเสมหะสีเขียวเหลืองตลอดทั้งปี เจ็บคอบ่อยแต่เจ็บไม่มากและหอบ ตอนนี้รักษากับหมอโดยฉีดแอนติเจนตามที่หมอกำหนด
ถ้าดิฉันจะออกกำลังกายจะออกกำลังกายอย่างไรจึงไม่ให้หอบ และเวลาในการออกกำลังกายควรออกกี่นาทีในระยะเริ่มแรก
สมาชิก 86-29/ชุมพร

ตอบ

อาการไอ มีเสมะสีเขียวเหลืองและเจ็บคอบ่อย น่าจะเป็นอาการของโรคติดเชื้อซึ่งพบร่วมกับโรคภูมิแพ้ได้บ่อย และการฉีดแอนติเจนอย่างเดียวจะไม่ทำให้อาการดีขึ้นเท่าที่ควร ต้องได้รับการรักษาเรื่องโรคติดเชื้อร่วมไปด้วย

การออกกำลังกายในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ควรออกกำลังชนิดที่ไม่ทำให้เหนื่อยมากนักเช่น เดินหรือวิ่งเหยาะๆตามทางราบ ไม่ใช่เดินหรือวิ่งขึ้นทางชัน หรืออาจว่ายน้ำในขณะที่อากาศอบอุ่น การออกกำลังชนิดใดก็ตาม ในระยะแรกให้เริ่มช้าๆ และเมื่อรู้สึกเหนื่อยก็หยุด ระยะเวลาไม่อาจกำหนดแน่นอนเป็นกี่นาทีได้ เพราะขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคน ในกรณีที่หอบบ่อย ก่อนออกกำลังควรรับประทานยาขยายหลอดลม หรือยาที่ช่วยป้องกันไม่ให้หอบเสียก่อน จะช่วยป้องกันไม่ให้หอบขณะออกกำลังกายหรือหลังการออกกำลังได้

เมื่อได้ออกกำลังทุกวันต่อไปก็จะทำได้นานขึ้น คือ รู้สึกเหนื่อยช้าลงตามลำดับ สุขภาพจะแข็งแรงขึ้นและไม่อ้วน ซึ่งมีผลทำให้อาการหอบจนถึงเลิกใช้ยาได้ในที่สุด
พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค