• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กพูดไม่ชัด

เด็กพูดไม่ชัด

เด็กอายุ 3 ขวบ 9 เดือน พูดออกเสียงเป็นตัว “อ” หมดมีสาเหตุมาจากอะไร จะรักษาได้อย่างไร

เด็กอายุ 3 ขวบ 9 เดือน พูดไม่ชัด ออกเสียงเป็นตัว “อ”  หมด มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง จะรักษาได้อย่างไร ปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี หมอบอกว่าเด็กปกติทุกอย่าง แต่วางลิ้นไม่ถูกที่ หมอสอนให้เป่าปาก เป่ากระดาษบนฝ่ามือ แต่เด็กเป่ากระดาษไม่ได้ สังเกตดูแกใช้หายใจรด

ลักษณะลิ้นเด็กตึงมากเกี่ยวหรือไม่ อาการของเด็กตอนแรกเกิดหมอตำแยทักว่าเสียงร้องผิดปกติ โตขึ้นจะพูดไม่ชัด จึงขลิบใต้ลิ้นให้โตขึ้นการพูดปกติ ปรึกษามาหลายหมอแล้วบางท่านว่าไม่เกี่ยว บางท่านว่าอาจจะมีส่วนถ้าขลิบต้องผ่าตัดเพราะเด็กโตแล้ว

เกี่ยวกับยาแก้แพ้ แม่เด็กทานยาแก้แพ้ตั้งแต่เริ่มท้องจนกระทั่งคลอด ทานทุกวัน ๆ ละ 2 เม็ด ถ้าเป็นน้อยทานวันเม็ด แต่อยู่ในความดูแลของหมอ หมอบอกไม่เป็นไรไม่มีผลกับเด็ก เด็กเข้าโรงเรียนปีการศึกษานี้


                                                                                                               ผู้ถาม สุชัย/กรุงเทพ

 

                                                  *********************************
ผู้ตอบ อาจารย์วันเพ็ญ กุลเลิศพรเจริญ

ตามที่คุณเล่าว่าได้พาเด็กพูดไม่ชัดไปรับการฝึก เข้าใจว่าเป็นคลินิกโสตสัมผัสและการพูด โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอตอบว่าคุณไปถูกที่แล้ว แต่คุณไม่ได้บอกมาด้วยว่า ไปรับการฝึกตั้งแต่เมื่อใด

สำหรับเด็กที่อายุ 3 ขวบ 9 เดือน ใช้เสียง “อ” แทนทุกเสียงนั้น แสดงว่าพูดไม่ชัดเกือบทุกเสียง การฝึกพูดค่อนข้างต้องอาศัยระยะเวลา และความอดทนมาก คุณควรพาเด็กไปรับการฝึกอย่างสม่ำเสมอ และช่วยนำแบบฝึกหัดไปฝึกซ้ำที่บ้านจะช่วยให้ได้ผลเร็วขึ้น การฝึกจะได้ผลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยค่ะ

ส่วนเรื่องลิ้นนั้น คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะหากผิดปกติ ผู้เชี่ยวชาญคงจะได้สังเกตเห็นและให้คำแนะนำแก่คุณแล้ว

 

 

 

                                                  ***********************************