• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อยากยืดขา

อยากยืดขา

มีวิธีอะไรบ้างที่จะยืดขาให้ยาวเหมือนคนปกติ การฉีดยากระตุ้นให้ยืดขึ้นนี้จะมีผลอย่างไรบ้าง

ผู้ถาม ปรเมศร์/ลำปาง
ผู้ตอบ อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีสุข

ตอนนี้ผมอายุ 17 ปี ส่วนสูงประมาณ 150-155 เซนติเมตร เมื่อตอนเป็นเด็ก แม่ให้ผมโหนบาร์แต่ผมไม่โหน จนขึ้นชั้นมัธยมผมจึงเริ่มโหนบาร์ แต่ก็ยังเตี้ย และผลออกมาคือ ตัวยาวกว่าขา ผมจึงอยากเรียนถามคุณหมอว่า มีวิธีใดบ้างที่จะยืดขาให้ยาวเหมือนคนปกติหรือยืดให้สูงอีกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ก็นับว่าดีหน่อย มีวิธีการฉีดยาหรือกินยาให้ขายืดได้หรือไม่ การฉีดยากระตุ้นให้ยืดขึ้นนี้จะมีผลอย่างไรบ้างครับ

การเจริญเติบโตของร่างกายคนเรานั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งสัดส่วนของร่างกายก็เช่นกัน บางคนมีน้ำหนักมากแต่สูงก็ไม่ถือว่าผิดสัดส่วน บางคนน้ำหนักน้อยแต่เตี้ยก็ไม่ถือว่าผิดสัดส่วน เพียงแต่ตัวเล็กหน่อย ทั้งนี้ก็ขึ้นกับรูปธรรมของคนๆ นั้น ดังกรณีของคุณซึ่งอายุ 17 ปี และสูงประมาณ 155 เซนติเมตร ซึ่งนับว่าเตี้ยไปสำหรับช่วงนี้ แต่ก็ไม่ทราบว่าคุณมีน้ำหนักเท่าใด ถ้าหากน้ำหนักของคุณพอเหมาะกับส่วนสูง ก็นับว่าคุณเป็นตัวเล็ก ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. กรรมพันธุ์ ถ้าบรรพบุรุษมีรูปร่างเล็ก เตี้ย คุณก็มีโอกาสที่จะมีขนาดรูปร่างเล็กตามบรรพบุรุษ

2. อาหาร การได้รับอาหารครบทุกหมู่ตามวัยซึ่งกำลังเจริญเติบโต ก็จะทำให้ร่างกายมีโอกาสโตหรือสูงขึ้นได้อีกจนอายุประมาณ 25 ปี

3. การออกกำลังกาย ดังเช่นปัจจัยที่ 2 คือ ถ้ามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในวัยนี้ และร่างกายไม่มีโรคประจำตัว ก็จะทำให้ร่างกายโตหรือสูงขึ้นได้เช่นกัน การเล่นกีฬาประเภทที่จะกระตุ้นให้กระดูกเจริญ เช่น การวิ่ง ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นต้น ก็จะช่วยได้เช่นกัน

จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว คงเป็นการตอบปัญหาของคุณได้ตามข้อๆ ดังนี้

1. ไม่มียาฉีดหรือยากินชนิดใดที่ทำให้ขายืดยาวออกได้

2. ขอแนะนำให้คุณกินอาหารให้ครบทุกหมู่ และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ (การโหนบาร์ก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงมากกว่า แต่ไม่มีผลโดยตรงต่อการยืดยาวของขา)