• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เรื่องของเอดส์

เรื่องของเอดส์

สงสัยว่า การบริจาคเลือดอาจได้รับเชื้อเอดส์ ถ้าเป็นแบบนี้คงต้องหยุดบริจาค

ผู้ถาม โชติเกียรติ/นนทบุรี
ผู้ตอบ พญ.จันทพงษ์ วะสี

ถาม
ผมได้อ่านหนังสือหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 118 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 เรื่องเอดส์ หน้า 24 บรรทัดที่ 5 ข้อที่ 4 “งดการบริจาคเลือด...” คือ ผมได้บริจาคเลือดเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ถ้าหากการบริจาคเลือดอาจได้รับเชื้อเอดส์ได้ ผมเห็นจะต้องหยุดบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และถ้าหากผู้ที่ได้บริจาคเลือดเป็นประจำทราบว่า การบริจาคเลือดอาจได้รับเชื้อเอดส์ได้ทุกคน เขาเหล่านั้นก็คงจะต้องหยุดบริจาคเลือดเหมือนผมเช่นกัน จึงขอให้ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนด้วย

ตอบ
ขอบคุณคุณโชติเกียรติอย่างมากค่ะ ผู้เขียน เขียนไว้ไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจผิดได้
ในหนังสือหมอชาวบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ตรงข้อความที่คุณอ้างถึงนั้น เป็นข้อที่ต่อเนื่องมาจากหน้า 22 ซึ่งหัวข้อ คือ ข้อปฏิบัติตนสำหรับคนเลือด (เอดส์) บวก ว่าขอให้งดบริจาคเลือด เพราะถ้าเลือดนั้นไม่ได้รับการตรวจด้วยวิธีการที่เหมาะสม เมื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยจะเป็นอันตรายต่อผู้รับได้

เนื่องจากข้อ 1 2 และ 3 เป็นข้อที่คนทั่วไปควรปฏิบัติอยู่แล้ว เมื่อถึงข้อ 4 จึงเกิดปัญหาดังที่คุณโชติเกียรติกรุณาไต่ถามมา ขอแก้ข้อ 4 เป็นว่า

4. ผู้ที่ตรวจพบเลือด (เอดส์) บวก ต้องงดบริจาคเลือด น้ำอสุจิที่ใช้ผสมเทียม และอวัยวะต่างๆ

สำหรับท่านผู้ถามและผู้มีจิตกุศลท่านอื่นๆ ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่มีเชื้อโรคที่จะติดต่อทางเลือด ใคร่ขอเชิญชวนให้บริจาคเลือดเป็นประจำ เพราะเป็นการทำบุญช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เห็นผลทันตา การรับบริจาคเลือดที่ปฏิบัติในเวลานี้ได้รักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด แพทย์ผู้รับบริจาคจะให้คำรับรองได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้บริจาคเลือดจะไม่ติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งเอดส์อย่างแน่นอน

ผู้เขียนขออภัยสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ และขอเรียนยืนยันว่า ไม่ติดเชื้อเอดส์แน่ ขอได้โปรดช่วยต่อชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องการเลือดโดยการบริจาคเลือดดีๆ ของท่านต่อไป