• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผ่าตัดไส้เลื่อน

ทำไมจึงใช้เยื่อสมองในการผ่าตัดไส้เลื่อน ข่าวบอกว่า 2-3 รายที่ผ่าไปแล้วนั้นได้ผลดี อยากทราบว่าเมื่อผ่าตัดแล้วจะเป็นอีกไหม

ถาม

ผมมีปัญหาเรียนถามดังนี้
ในภาคข่าว 2 ทุ่มได้ยินเกี่ยวกับการใช้เยื่อสมองในการผ่าตัดไส้เลื่อน โดยแพทย์ศิริราชทำให้ข้องใจว่าในการผ่าตัดไส้เลื่อน โดยแพทย์ศิริราชทำให้ข้องใจว่าในการผ่าไส้เลื่อน เมื่อก่อนมีผลเสียอะไร จึงต้องใช้เยื่อสมองทดลองผ่าตัดกับคนไข้ไป 2-3 รายแล้วได้ผลดี และในรายที่ผ่าตัดไส้เลื่อนและจะมีโอกาสกลับไปเป็นอีกหรือไม่ (ในกรณีผ่าแบบเก่า)
ปรีชา/นครราชสีมา

ตอบ

การผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนแพทย์ยังใช้วิธีทำเหมือนกับที่เคยทำเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว อาจมีการดัดแปลงไปบ้าง เพื่อให้ได้ผลถาวรในผู้ป่วยแต่ละราย สำหรับการใช้เยื่อหุ้มสมองในกรณีไส้เลื่อนนั้น ใช้เฉพาะไส้เลื่อนชนิดมีรูเปิดกว้าง โดยใช้เยื่อหุ้มสมอง (ที่เอามาจากผู้ที่เสียชีวิตใหม่ๆ) ปิดเสริมช่องโหว่ของรูเปิดไส้เลื่อน วิธีนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลอง แท้ที่จริงการเสริมช่องโหว่ของรูเปิดไส้เลื่อนได้ทำกันมานานแล้วโดยใช้วัสดุต่างๆตั้งแต่แผ่นใยสังเคราะห์จนถึงตะแกรงโลหะ ผลที่ได้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

สำหรับโรงพยาบาลศิริราชเพิ่งทำมาได้ประมาณ 10 ราย และติดตามผลการรักษาเพียงปีเดียว ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปข้อดีข้อเสียได้สมบูรณ์นัก เพียงแต่พบว่าการใช้เยื่อหุ้มสมองมาเสริมความแข็งแรงของการผ่าตัดไส้เลื่อนนั้นสามารถทำได้ เท่าที่ทำมายังไม่ปรากฏผลเสียอะไร ตามปกติการจะบอกว่าไส้เลื่อนจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่คงต้องใช้เวลาติดตามผล 5-10 ปีหรืออาจนานกว่านั้นก็ยิ่งดี
นพ.เกษียร ภังคานนท์