• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หูอื้อ

หูอื้อ

ผมดำน้ำทุกวันลึกประมาณ 5-6 เมตร ทำให้หูอื้อ และปวดลึกๆ ในหู เป็นมา 2 ปีแล้ว สามารถรักษาให้หายได้หรือไม่

ผู้ถาม วิศณุ/นราธิวาส
ผู้ตอบ นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์

ถาม
ปัญหาของผมมีอยู่ว่า หูอื้อ ปวดลึกๆ ในหู และปวดเมื่อยไปที่คอด้านเดียวกัน ทำให้ผมรู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าที่ควร ก่อนหน้าที่ผมจะมีอาการเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นผมดำน้ำทุกวัน ลึกประมาณ 5-6 เมตร ส่วนอาการเป็นหวัดก็เป็นบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อย สีของเสมหะเป็นสีขาวใส และผลการตรวจช่องหูและแก้วหูที่ผมได้ไปตรวจมานั้น ปกติทุกอย่าง อาการที่ผมเล่ามานี้ผมเป็นมาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว ผมไม่ทราบว่าจะมีปัญหาต่อการรักษาหรือไม่

ตอบ
อาการหูอื้อและปวดลึกๆ ในหูนี้เป็นได้ทั้งจากการเป็นหวัดบ่อยๆ หรือการดำน้ำลึกขนาด 5-6 เมตรที่เล่าไปได้ทั้งนั้น อาการที่เป็นอยู่ไม่เป็นปัญหาในการรักษา แม้จะเป็นมา 2 ปีแล้วก็ตาม แต่จะต้องให้แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก เท่านั้นเป็นผู้ดูแลรักษา

ถาม
กรุณาแนะนำชื่อยาที่จะบำบัดรักษาโรคนี้ให้หายเป็นปกติได้

ตอบ
ยาที่จะแนะนำนี้อาจช่วยได้บ้างแต่ไม่ทำให้หายขาด (เพราะยังไม่ได้ตรวจหาสาเหตุ) คือยาแก้แพ้คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต 4 มิลลิกรัม 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร ร่วมกับยาลดบวม (decongestant) สูโดเอฟรีดีน 50 มิลลิกรัม 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหารเช่นกัน ทั้งหมดนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีท่อต่อระหว่างหูชั้นกลางกับหลังโพรงจมูกตีบ หรืออักเสบเท่านั้น

ถาม
นอกจากการบำบัดรักษาด้วยการกินยาแล้ว ยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ที่จะรักษาอาการของผมให้หายเป็นปกติได้ และมีการรักษาที่ไหนบ้าง

ตอบ
ถ้าเป็นอย่างกรณีแรกไม่มีวิธีรักษาโดยวิธีอื่น ถ้าเป็นสาเหตุอื่นต้องรักษาตามสาเหตุ คุณสามารถไปรับการตรวจที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่หาดใหญ่ได้