• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดข้อ ไหล่ ศอก

ปวดข้อ ไหล่ ศอก

กินยาอาการดีขึ้นเล็กน้อย พอยาหมดก็เป็นเหมือนเดิม ปวดขึ้นไปถึงลำคอและปวดหัวทางซีกขวาประจำ จะรักษาตัวเองอย่างไร

ผู้ถาม บุญมี/ปราจีนบุรี
ผู้ตอบ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์

ถาม
ดิฉันอายุ 47 ปี น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ส่วนสูง 151 เซนติเมตร อาชีพรับราชการ มีอาการปวดที่ข้อต่อหัวไหล่และข้อต่อข้อศอก ได้ไปตรวจรักษา 3 ครั้ง หลังจากกินยาแล้ว อาการดีขึ้นเล็กน้อย พอหมดยาก็ปวดเหมือนเดิม เวลาหิ้วของหนักจะปวดมาก จากการสังเกตตัวเองหลังจากซักผ้า พิมพ์หนังสือ กลางคืนจะรู้สึกปวดมาก ปวดขึ้นไปถึงลำคอด้านขวา และปวดหัวทางซีกขวาเป็นประจำ ดิฉันพยายามหลีกเลี่ยงงานเหล่านี้แต่ก็จำเป็นต้องทำ

ขอทราบวิธีการรักษาด้วยตนเองร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนอาหารที่ควรงด มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันเลือดสูง เฉลี่ยการวัดแต่ละครั้ง 150/110

ตอบ
อาการของคุณอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่

1. เยื่อบุข้อไหล่หรือเอ็นข้อไหล่อักเสบ

2. รากเส้นประสาทกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอถูกกดจากหมอนรองกระดูกหรือหินปูน

ส่วนอาการที่เป็นมากขึ้นเมื่อทำงานบางอย่าง อาจเกิดจากการท่านั่งหรือท่ายืนในการทำงานไม่ถูกต้อง เช่น ต้องก้มหรือเงยคอเป็นเวลานานๆ หรือยกของหนักมากเกินกำลัง ต้องพยายามสังเกตตัวเองว่าทำท่าทางอย่างไรจะปวด และทำท่าทางอย่างไรอาการดีขึ้น ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดความล้า และหัดบริหารกล้ามเนื้อรอบคอและไหล่ อาจหาอ่านได้จากหนังสือเรื่องปวดไหล่และปวดคอของสำนักพิมพ์หมอชาวบ้านไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยได้มาก

อาหารที่ควรระวังในคนเป็นโรคความดันเลือดสูง ได้แก่ อาหารรสเค็มจัด นอกจากนั้นควรระวังเรื่องอาหารที่จะทำให้อ้วนด้วย

การออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ระบบการไหลเวียนดีขึ้น ก็เป็นวิธีการที่ดีในการรักษาโรคความดันเลือดและอาการปวดต่างๆ คุณอาจเริ่มด้วยการเดินเร็วๆ ติดต่อกันวันละ 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 วันก็ดีครับ