• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หูดหงอนไก่

หูดหงอนไก่

ที่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ มีเม็ดเล็กๆ อยู่ห่างกันเล็กน้อย เป็นจุดๆ สีเหมือนกับสีผิวหนังบริเวณนั้น มีอาการคัน ผมเป็นอะไรครับ

ผู้ถาม สุรพันธ์/จันทบุรี
ผู้ตอบ นพ.นิวัติ พลนิกร

ถาม
ที่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผมข้างล่างตอนปลายสุด มีเม็ดเล็กๆ อยู่ห่างกันเล็กน้อย มีลักษณะเป็นจุดๆ สีเหมือนกับสีผิวหนังบริเวณนั้น แต่มีอาการคัน ตอนแรกก็มีไม่มาก ต่อมาผมสังเกตอีกทีก็รู้สึกว่าเม็ดที่เดิมเคยมีไม่มากตอนนี้ได้ลุกลามขยายกว้างมากกว่าเดิมอีก ผมอยากทราบว่าผมเป็นโรคผิวหนังชนิดใด จะรักษาด้วยยาอะไร (กรุณาบอกชื่อยา และราคาด้วยครับ)

ตอบ
เท่าที่บรรยายมาอาจจะเป็นได้ 3 อย่าง คือ

1. ติ่งเนื้อที่เรียกว่า Pearly penile papules ซึ่งเป็นติ่งเนื้อเล็กๆ พบบริเวณรอบๆ คอขององคชาต มักจะพบในระยะวัยรุ่น ไม่ค่อยมีอาการ จะเพิ่มจำนวนอย่างช้าๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ และจะไม่โตขึ้นมาก หรือกลายเป็นอย่างอื่น ไม่จำเป็นต้องรักษา

2. ต่อมไขมันที่เกิดผิดที่ แพทย์มักจะเรียกว่า Fordyce’s spot ตามชื่อแพทย์ที่รายงานโรคนี้ ปกติผิวหนังบริเวณส่วนปลายหุ้มองคชาตมักจะไม่มีต่อมไขมันขนาดใหญ่ ถ้ามีต่อมขนาดใหญ่จะเห็นเป็นจุดสีเหลืองเป็นกลุ่มๆ มักจะเพิ่มจำนวนช้าๆ ไม่มีอันตราย และไม่ต้องรักษา

3. หูดหงอนไก่ชนิดแบน มักจะเป็นตุ่มสีน้ำตาล มีอาการคันและเพิ่มจำนวนได้ จัดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากไวรัส ระยะฟักตัวประมาณ 3 เดือน

ในปัจจุบันเราทราบว่า หูดหงอนไก่ชนิดแบนนี้มักจะเกิดจากเชื้อชนิด 16 หรือ 18 ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นเชื้อก่อมะเร็ง ดังนั้นจึงอาจเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งขององคชาตได้

การรักษาหูดหงอนไก่ชนิดแบนนี้ยากกว่าชนิดที่ฟูเป็นดอกกะหล่ำ เพราะชนิดนี้มักจะดื้อต่อยาต่างๆที่ใช้ทา การรักษาที่ทำได้ในปัจจุบัน ได้แก่

1. จี้ด้วยโพโดฟิลลินชนิด 25% ทิ้งให้แห้งและล้างออกหลังจาก 6 ชั่วโมง ทำซ้ำได้สัปดาห์ละครั้ง ประมาณ 4 ครั้ง ถ้าไม่หายควรปรึกษาแพทย์เพื่อใช้วิธีอื่น ส่วนวิธีอื่นๆ นั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรง ตำแหน่ง ความพร้อมของเครื่องมือ และความชำนาญของแพทย์ ได้แก่ การตัด การจี้ด้วยเครื่องไฟฟ้า การจี้ด้วยสารเย็นจัด การทำลายด้วยแสงเลเซอร์