• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝึกสมาธิกับสุขภาพ

ไม่สามารถฝึกสมาธิให้ติดต่อกันนานๆได้ เพียงแค่ 10-20 นาที ก็เกิดเหน็บชาแล้ว ช่วยแนะนำวิธีฝึกสมาธินานๆให้ด้วย

ถาม

ผมมีปัญหาที่ถามเกี่ยวกับระหว่างการฝึกสมาธิกับสุขภาพ เห็นว่าหมอชาวบ้านส่งเสริมการฝึกสมาธิจึงเขียนมา ปัญหามีว่าปกติผมจะฝึกสมาธิได้เพียง10-20 นาทีก็เกิดเหน็บชาจนต้องหยุดพักสัก 10 นาที จึงจะฝึกต่อได้ ทำให้สมาธิไม่ติดต่อกัน จึงอยากทราบวิธีการแก้ไขวิธีใดบ้างที่จะทำให้ฝึกสมาธิติดต่อกันสัก 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง (ปกติเวลานั่งสมาธิขาซ้ายทับขาขวาหรือตรงกันข้าม เวลาขณะฝึกสลับขาก็ยังไม่หายเหน็บชาเลยครับ)
ศักดิ์/หนองคาย

ตอบ
1. หมอชาวบ้านไม่ได้ส่งเสริมการฝึกสมาธิ แต่ส่งเสริมสาธรณสุขมูลฐาน ซึ่งมุ่งจะให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข การกระทำอันใดที่ทำแล้วเกิดทุกข์ จึงอาจมิใช่แนวทางที่ดีสำหรับผู้นั้น การฝึกสมาธิแล้วเกิดอาการเหน็บชา เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดี ซึ่งมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง และอยู่ในตำแหน่งหรือท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป

วิธีที่ดีคือ ต้องออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรง จะด้วยการวิ่ง หรือขี่จักรยานหรือว่ายน้ำก็ได้ ข้อมูลสำคัญคือ ไม่ควรนั่งฝึกสมาธิอย่างเดียว อาจฝึกโดยวิธีเดินจงกรมหรือแม้แต่วิ่งฝึกสมาธิได้
อ.ประโยชน์ บุญสินสุข