• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง

ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง

มีเสมหะสีเหลืองคล้ายหนองปนอยู่ บางครั้งก็มีเลือดปนเสมหะออกมา ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่ ผมเป็นโรคอะไรครับ

ผู้ถาม เปรม/สมุทรสาคร
ผู้ตอบ นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์

ถาม
ผมเป็นต่อมทอนซิลอักเสบบ่อย แล้วมีเสมหะสีเหลืองคล้ายหนองปนอยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็มีเลือดปนเสมหะออกมาด้วย ผมเคยให้หมอที่โรงพยาบาลอำเภอที่ผมอยู่ตรวจ หมอบอกว่า ต่อมทอนซิลอักเสบ แล้วหมอก็ให้ยาผมมาครั้งละ 20 เม็ด ผมก็กินจนหมดยาตามหมอสั่ง อาการทุเลาลงแต่ไม่หาย หมดยาก็เป็นเหมือนเดิม ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่ คุณหมอคิดว่าผมเป็นโรคอะไรครับ แล้วจะรักษาให้หายขาดได้อย่างไร

ตอบ
เข้าว่าโรคที่คุณเป็นนั้น คือ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง มีอาการรุนแรงเป็นครั้งคราว และค่อนข้างบ่อย การที่มีการอักเสบของต่อมทอนซิลเป็นๆ หายๆ นั้นอาจทำให้โพรงจมูก และโพรงไซนัสข้างจมูกอักเสบเรื้อรังร่วมด้วยได้ จึงทำให้มีเสมหะคล้ายหนอง บางครั้งมีเลือดปนตลอดเวลา ควรอย่างยิ่งที่จะไปพบแพทย์ทางหู คอ จมูกที่ไปพบได้สะดวก เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง อาจต้องถ่ายภาพเอกซเรย์โพรงไซนัส และรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดต่อมทอนซิลออก