• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไทฟอยด์

เป็นไข้ไปหาหมอมาหลายท่านให้ยามากินก็ไม่หาย ตรวจเลือด 2 ครั้งก็ไม่พบเชื้อ หมอบอกว่าหายแล้ว ครั่นเนื้อครั่นตัวบางเวลา ควรไปตรวจเลือดที่อื่นอีกไหม

ถาม

ปัญหาของผมคือ เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 29 ผมรู้สึกเป็นไข้ไปหาหมอมาหลายท่าน ให้ยามากินก็ไม่หาย จนถึงหมอท่านหนึ่งท่านวิเคราะห์ว่า ผมคงเป็นไทฟอยด์เพราะเห็นเป็นไข้มานาน หมอท่านนั้นมีเครื่องตรวจเลือดและเอกซเรย์ในคลินิกของตนเอง หมอได้เจาะเลือดผมไปตรวจ และได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง ปรากฏว่าไม่พบเชื้อ แต่หมอก็สันนิษฐานโดยบอกว่าคงเป็นไทฟอยด์ กินยาไประยะหนึ่งผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีไข้

ไปตรวจเลือดอีกครั้ง ก็ไม่พบเชื้อไทฟอยด์ หมอก็บอกว่าหายแล้ว แต่ผมมีปัญหาดังนี้
1. ปัจจุบัน ผมรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเป็นบางเวลา เหมือนเมื่อครั้งเป็นไทฟอยด์ คือ จะมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเมื่อรู้สึกจะเป็นไข้ (แต่ปัจจุบันไม่มีไข้แล้ว) ผมไปถามหมอท่านเดิมท่านว่าอุปาทาน ผมยังเป็นอยู่ไหมครับ
2. ทำไมผลการตรวจเลือดของคุณหมอท่านนั้นจึงรู้เร็วนัก (2 ชั่วโมง) ปกติต้องให้เลือดตกตะกอนเป็นวันไม่ใช่หรือครับ จึงจะรู้ผล
3. ผมควรไปตรวจเลือดที่อื่นอีกไหม
4. เคยไปบริจาคโลหิต พยาบาลถามว่านอนดึกหรือไม่ เพราะอะไรครับ เกี่ยวอะไรกับการบริจาคเลือดด้วย เพราะแกว่าถ้านอนดึกให้งดบริจาคก่อน
5. ถ้านอนดึกหรืออดนอนไปตรวจเลือดเกี่ยวกับวีดี หรือไทฟอยด์ จะไม่พบเชื้อใช่ไหมครับ
6. หน้าหนาว มือผมจะลอกอยู่เรื่อย เป็นเพราะอะไรครับ
ศักดิ์ศรี/เพชรบูรณ์

ตอบ

ปัญหาเกี่ยวกับไทฟอยด์
1. บอกไม่ได้ว่าเป็นไทฟอยด์อยู่หรือไม่ เมื่อหมอที่ตรวจรักษายืนยันว่าไม่เป็นไร ก็ควรสบายใจได้ (ยกเว้นว่าวัดปรอทแล้วมีไข้ขึ้นจริง ก็อาจต้องตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง)
2. การตรวจเลือด ขึ้นกับว่าตรวจหาอะไร ถ้าตรวจเพาะหาเชื้อก็อาจต้องใช้เวลาหลายวัน แต่ถ้าตรวจดูว่า มีภูมิต้านทานต่อโรคไทฟอยด์ (แพทย์เรียกว่า widal test ก็ใช้เวลาสั้นๆได้)
3. อยากให้ถามหมอที่รักษาอยู่เดิม เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลา และเจ็บตัวโดยใช่เหตุ ถ้ายังมีไข้จริง (วัดปรอทมีไข้ขึ้นก็ควรจะตรวจดูใหม่)
4. ร่างกายอาจอ่อนแอเกินไป หากให้เลือดไปก็อาจเป็นอันตรายได้
5. ไม่เกี่ยวกัน การตรวจไม่พบ อาจเป็นเพราะไม่ได้เป็นโรคนั้น หรือแม้จะเป็นจริง บางครั้งผลตรวจอาจคลาดเคลื่อนได้ ไม่จำเป็นต้องตรวจพบ 100% เสมอไป
6. อาจเป็นเพราะอากาศแห้งเกินไป ถือเป็นเรื่องธรรมดาของหลายๆคน
นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ