• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รังสีเอกซเรย์

ถ้าถูกรังสีเอกซเรย์มาก ๆ จะทำให้เป็นมะเร็งได้จริงหรือไม่ ดิฉันเคยเข้าห้องเอกซเรย์ติดต่อกันประมาณ 6 ครั้ง ระยะห่างกันประมาณ 3 เดือน จะเป็นอันตรายหรือไม่

ขอเรียนถามว่า
1. การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคืออะไร
2. การออกกำลังกายวิธีใด ที่อวัยวะได้เคลื่อนไหวทุกส่วน.
3. มีผู้กล่าวว่า การกินกะหล่ำปลีสด ๆ จะทำให้เป็นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในเลือด เป็นหมัน เท็จจริงแค่ไหนคะ
4. ถ้าร่างกายถูกรังสีเอกซเรย์มาก ๆ จะทำให้เป็นมะเร็งได้ จริงหรือไม่ ดิฉันเคยเข้าห้องเอกซเรย์ติดต่อกันประมาณ 6 ครั้ง ระยะห่างกันประมาณ 3 เดือน จะเป็นอันตรายหรือไม่ ครั้งแรกฉายเอกซเรย์ 3 แผ่น ครั้งที่สอง 2 แผ่น ครั้งที่สาม 1 แผ่น
ชุลีพร/มหาสารคาม

ตอบ
1. การออกกำลังกายที่ดีที่สุด หมายถึง การออกกำลังกายที่อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวโดยทั่วถึง อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดด้วย นั่นคือ ไม่ควรต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกกำลังกายมากนัก นอกจากนั้น การออกกำลังกายที่ดีที่สุดประการสำคัญ ก็คือ จะต้องใช้เวลาวิ่งให้นานพอสมควร คือ จะต้องวิ่งให้ชีพจรเต้นประมาณ 100 ครั้งต่อนาที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที สำหรับการวิ่งในแต่ละครั้งจึงได้ประโยชน์ รายละเอียดในการฝึกวิ่ง ขอให้คุณหาอ่านได้ในคู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพเล่ม 1, 2 ของ น.พ.กฤษฎา บานชื่น พิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

2. คำตอบในข้อ 1 คงจะตอบคำถามที่ 2 ของคุณได้ คือ การวิ่งเหยาะๆ อวัยวะทุกส่วนได้มีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี

3. มีผู้กล่าวว่า การกินกะหล่ำปลีสดๆ จะทำให้เป็นโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในเลือด เป็นหมัน เท็จจริงแค่ไหนนั้น

การนำผลงานวิจัยเพียงบางส่วนในสัตว์ทดลอง มาเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยเสนออย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อแนะนำ ในบางครั้ง ก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี และถ้าบอกเล่ากันปากต่อปากออกไปก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขึ้น และเกิดการแตกตื่น กังวลในสังคม ความจริงแล้ว คนเรา ในแต่ละวันคงกินกะหล่ำปลีสดไม่มากนัก เพราะโดยปกตินั้น คนเราก็กินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดก็ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด และก็ไม่ได้กินกันทุกวันหรือถึงแม้จะกินทุกวัน ก็ยังอยู่ในปริมาณน้อย ซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าโทษ

ฉะนั้น คำถามนี้ คงไม่เป็นความจริงสำหรับคนเราที่จะกินอาหารตามปกติวิสัย (ไม่ใช่กินกะหล่ำปลีสดๆแทนข้าว โดยไม่กินอย่างอื่นเลย และกินวันละ 3 มื้อ ตลอดเวลาหลายๆปี) ขอให้คุณอย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องการกินกะหล่ำปลีสดๆนี้เลย

4. ถ้าร่างกายถูกรังสีเอกซเรย์มาก ๆ จะทำให้เป็นมะเร็งได้จริงหรือ
เป็นได้จริง โดยเฉพาะการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมะเร็งของต่อมธัยรอยด์ แต่คำว่า ถูกรังสีเอกซเรย์มาก ๆนั้นหมายถึง การที่คนเราได้รับรังสีจากระเบิดปรมาณู เช่น กรณีเกิดอุบัติภัยจากโรงไฟฟ้าปรมาณู ที่เมืองเชอร์โนบิล ในประเทศสหภาพโซเวียต เป็นต้น สำหรับการถ่ายเอกซเรย์ในทางการแพทย์นั้น ปกติร่างกายคนเราจะได้รับปริมาณรังสีน้อยมาก อย่างในกรณีของคุณที่บอกว่า ในระยะห่างกัน 3 เดือน คุณได้ถ่ายเอกซเรย์เพื่อตรวจโรค 6 ครั้งนั้น ถ้าคิดปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับก็น้อยมากไม่เกิดอันตรายอะไรหรอกครับ (ถ้าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก)

ต่อให้คุณได้รับการถ่ายเอกซเรย์มากกว่านี้อีก 10 เท่า ปริมาณรังสีที่ร่างกายคุณ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์กำหนดปลอดภัย ตามที่คณะกรรมการป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างชาติได้กำหนดไว้

ฉะนั้น อย่าได้เก็บเรื่องนี้มาเป็นเรื่องกังวลใจต่อไปอีกเลย แต่ผมอยากจะติงสักนิดว่า ในกรณีที่คุณตั้งครรภ์ (โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์) เมื่อคุณไปพบแพทย์ ควรบอกให้แพทย์ทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อว่าแพทย์จะได้งดส่งคุณตรวจ โดยการถ่ายเอกซเรย์ ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ เพราะทารกในครรภ์โดยเฉพาะในระยะ 3 เดือนแรกจะมีความไวต่อรังสีและอาจจะเกิดอันตรายจากรังสีได้
นพ.ไพรัช เทพมงคล