• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผมร่วง

ผมร่วงมากจนผิดปกติ ไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอบอกว่าผมร่วงตามธรรมชาติ จะไม่งอกใหม่อีกแล้ว หมอให้ไปเอายาที่คลินิก ช่วง 1-2 เดือนแรก ขนตามแขนขาหนวดเคราจะยาวกว่าปกติ ผมร่วงถ้าหากไม่ใช้ยากินจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

ถาม

ผมอายุ 28 ปี ในช่วงระยะ 1-2 ปีมานี้ ผมร่วงมากจนผิดปกติ บางครั้งให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าผมบริเวณกลางศีรษะบางมาก ผมก็ตกใจเหมือนกัน ผมปล่อยมาเกือบ 1 ปี พอมาระยะนี้ผมยังร่วงเหมือนเดิมผมก็เลยไปหาหมอที่ รพ.พอหมอดูบนศีรษะหมอบอกว่าผมนี้ร่วงตามธรรมชาติและจะไม่งอกใหม่อีกแล้ว แต่หมอบอกว่ามียาตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นหรือเร่งให้ผมงอกใหม่ได้ แต่ยาตัวนั้นไม่มีขายในรพ. ถ้าสนใจให้ไปหาหมอที่คลินิก ปรากฏว่าหมอให้ยากิน 2 ขนาน ใช้ระยะเวลากิน 1 เดือน แล้วให้ไปหาหมอใหม่ติดต่อกัน หรือต้องกินยานานประมาณ 6 เดือน ราคายาครั้งแรก 270 บาท และหมอบอกว่าในช่วง 1-2 เดือนแรก ขนตามแขน และหนวดเคราจะยาวเร็วกว่าปกติ และอาการของผมก็ไม่ใช่กรรมพันธุ์ การตรวจเลือดก็ปกติดี กระผมจึงอยากจะเรียนถามดังนี้
1. ยาที่หมอบอกว่าไม่มีในรพ.นั้นจริงหรือไม่ หรือหมอบอกเพื่อต้องการให้ไปหาหมอที่คลินิก
2. ยาที่โฆษณาตามนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ ถ้าเราจะใช้จริงๆ จะเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงไร
3. ควรกินยาที่หมอให้ต่อไปดีหรือไม่ เพราะถ้ากินก็ต้องกินติดต่อกันนาน 6 เดือน ค่าใช้จ่ายก็มาก
4. ยาที่หมอให้กินไม่ทราบว่าจะมีผลต่อระบบอื่นหรือไม่ หากหนวดเคราหรือขนขึ้นยาวเพิ่มขึ้นบางทีก็อาจไม่ไหว
5. อาการผมร่วงนี้หากไม่ใช้ยากิน เราสามารถจะแก้ปัญหาอันนี้ได้อย่างไร
6. ขอให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีป้องกันและรักษาอาการผมร่วงโดยวิธีที่ประหยัดและได้ผลให้ด้วย เพื่อจะเป็นความรู้แก่บุคคลอื่นด้วย
ประสบ/สตูล

ตอบ

ผมเข้าใจว่าคุณคงจะมีอาการ ผมบางจากพันธุกรรม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จริง ยาที่พอจะทำให้ผมงอกขึ้นได้ยาว และหนากว่าเดิมนั้น ก็คือ Minoxidil ชื่อการค้าคือ Loniten ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อวัน ปกติใช้เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นการจะใช้ยานี้ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ขอตอบคำถามของคุณดังนี้
1. ยานี้อาจจะไม่มีในโรงพยาบาลก็ได้ เพราะไม่ค่อยนิยมใช้เป็นยาอันดับแรกในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง คุณอาจจะสอบถามได้ที่ห้องยาของโรงพยาบาล
2. ยาที่โฆษณา ถ้าไม่ใช่ 2%-3% Minoxidil จะใช้ไม่ได้ผลในกรณีของคุณ
3. ที่จริงถ้าไม่เดือดร้อนหรือวิตกกังวลกับการที่มีผมน้อยลงก็ไม่จำเป็นต้องรักษา
4. ถ้าหมอจ่ายยา Minoxidil ให้ในระยะสั้น 6-12 เดือน และตรวจร่างกายติดตามอยู่ตลอดเวลา ส่วนมากจะไม่มีผลเสียต่อระบบอื่นมากนัก แต่ก็ไม่แน่เสมอไป โดยเฉพาะถ้าให้ยานี้เป็นเวลานานกว่านี้ ผมคิดว่าในระยะยาวแล้วควรจะใช้ 2%-3% Minoxidil ทาแทนที่จะใช้อย่างกิน เพราะว่าผมบางแบบนี้ คงจะต้องใช้ยากระตุ้นไปตลอด ถ้าหยุดยาก็อาจจะร่วงได้อีก
5. ก็ต้องใช้ยา Minoxidil ทาแทนดังกล่าว แต่ยาชนิดนี้จะต้องเตรียมขึ้นโดยเภสัชกร ในโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐบาลทั่วไปมักไม่นิยมมีไว้ เพราะมีไว้อาจจะมีการเบิกยาฟรีไปใช้ได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จริงก็จะเป็นการเอาเปรียบประชาชนที่เสียภาษี เพราะภาวะผมบางนี้เป็นกันมาก และไม่ใช่ปัญหาทางสุขภาพโดยตรง
6. โรคผมร่วงมีสาเหตุหลายประการ การป้องกันและรักษา ก็แล้วแต่สาเหตุของโรค อย่างในกรณีของคุณซึ่งเป็นพันธุกรรม ขณะนี้ยังป้องกันไม่ได้
นพ.สมยศ จารุวิจิตรรัตนา