• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิตามินอี

มีสรรพคุณเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นการชะลอความแก่ ป้องกันเนื้อเยื่อปอดถูกทำลายโดยอากาศเป็นพิษ ป้องกันต้อกระจก หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง

ถาม
ขอเรียนถามว่า ตามที่มีการโฆษณาสรรพคุณของวิตามินอี ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ดังนี้
1. ชะลอความแก่
2. ป้องกันเนื้อเยื่อปอดถูกทำลายโดยอากาศเป็นพิษ
3. ป้องกันการเกิดต้อกระจก
4. ป้องกันโรคมะเร็ง
5. ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด
6. ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดี
7. มีคนว่าทำให้ผิวสวย
สรรพคุณต่างๆเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่
เกรียงศักดิ์/ประจวบคีรีขันธ์

ตอบ

วิตามินอีและสารอาหารอื่นๆมีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานแข็งแรงจริง แต่การที่จะอวดอ้างว่าวิตามินตัวเดียว สามารถป้องกันความแก่ ต้อกระจก หรือโรคมะเร็ง ตลอดจนการอุดตันของเส้นเลือดได้นั้น คงไม่จริง ถ้าจริงเราคงจะปลอดจากโรคเหล่านั้น โดยการกินวิตามินอี เพราะฉะนั้นการที่กินวิตามินอีจากยาแล้วอ้างว่าได้สรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ขอยืนยันว่าไม่จริง

ในด้านการแพทย์นั้น ใช้ในคนที่มีปัญหาการย่อย การดูดซึมผิดปกติ เช่น ท้องเสียเรื้อรัง มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง ทำให้การดูดซึมไขมันและวิตามินอีเสีย ในกรณีเช่นนี้เม็ดเลือดแดงของคนนั้นจะมีการแตกง่าย การให้วิตามินอีจะทำให้เม็ดเลือดแดงคงสภาพดีขึ้น หรือทารกแรกเกิดที่น้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ หรือคลอดก่อนกำหนด การดูดซึมวิตามินอีก็จะน้อยกว่าปกติ เม็ดเลือดแดงก็จะมีโอกาสแตกง่าย

นอกจากนี้ เด็กในวัยนั้น ถ้าได้รับออกซิเจน ก็อาจจะมีปัญหาต่อหลอดเลือด การใช้วิตามินอีในกลุ่มนี้ช่วยด้วยเหตุนี้ การจะอ้างสรรพคุณว่า วิตามินอีดีอย่างนั้นอย่างนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปนั้น ถือว่าเป็นการอวดอ้างเกินความเป็นจริงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่

ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินอี กินอาหารที่เหมาะสมจะดีกว่า วิตามินอีจะมีในพวกน้ำมันพืชประเภทต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ซึ่งทำมาจากพืชไขมัน เช่น ถั่วต่างๆ ข้าวอนามัย และเม็ดงา
นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์