• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ขริบหนังหุ้มปลายองคชาต

ถาม : มาโนช/สุพรรณบุรี
การขริบหนังหุ้มปลายองคชาตทำกรณีใดบ้าง และมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนได้หรือไม่


ตอบ : พญ.ลั่นทม ตันวิเชียร
ปกติการขริบหนังหุ้มปลายองคชาตมักจะทำกรณี ต่อไปนี้
1. ภาวะที่หนังหุ้มปลายอักเสบ หลังจากที่มีการฉีกของหนังหุ้มปลายจากการรูดเปิดหนังหุ้มปลายด้วยความรุนแรง หรือรูดเปิดหนังหุ้มปลายแล้วไม่ได้รูดกลับคืน ทำให้หนังส่วนนี้รัดส่วนปลายองคชาตจนเกิดการอักเสบและบวม
2. มีการอักเสบของหนังหุ้มปลายและส่วนปลาย ขององคชาตบ่อยๆ  
3. การอักเสบอย่างรุนแรงของส่วนปลายขององคชาต (มักพบในผู้ใหญ่)
4. มีท่อน้ำเหลืองอักเสบและอุดตัน ทำให้เกิดการบวมของหนังหุ้มปลายอย่างมาก

หลังการขริบหนังหุ้มปลายพบว่ามีอาการแทรกซ้อนได้มีตั้งแต่ไม่รุนแรงเป็นเพียงแผลบวม มีเลือดคั่งเล็กน้อยโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดใหม่ หรือเป็นมากจนต้องทำการผ่าตัดเพื่อห้ามเลือด หรือมีการอักเสบของบาดแผลและแผลติดเชื้ออย่างรุนแรง เด็กต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานและบางรายต้องผ่าตัดเพื่อปะผิวหนังส่วนที่หายไปด้วย

การขริบหนังหุ้มปลายในวัยทารกแรกเกิดจะพบว่าเด็กจะมีความอดทนต่อการเจ็บปวดลดลง และมีภาวะแทรกซ้อนจาการผ่าตัดสูงกว่าในเด็กโต ดังนั้นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แล้วก็ไม่ควรทำการขริบหนังส่วนที่มีประโยชน์นี้ออกเสีย

การขริบหนังหุ้มปลายไม่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การขริบหนังหุ้มปลายไม่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งขององคชาต