• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต้อกระจก

ถาม : ชาติชาย/สระบุรี
ต้องการทราบว่าโรคต้อกระจกเกิดจากอะไร
วัยใดบ้างที่เป็นโรคต้อกระจกมากและสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่


ตอบ : นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
โรคต้อกระจกคือโรคที่เกิดการเสื่อมหรือขุ่นของเลนส์ตามนุษย์ โดยมนุษย์ทุกคนต้องมีการเกิดต้อกระจกในที่สุด อาจเร็วหรือช้า เช่นเด็กบางคนอาจเป็นโรคต้อกระจกมาแต่กำเนิด

โดยทั่วไปมักเริ่มมีอาการมองเห็นภาพเป็นควันบัง คือ อาการของโรคหลังอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่อาจเป็นเร็วขึ้น ในกรณีมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือกินยาสเตียรอยด์เป็นประจำ เดิมมักรอให้ต้อกระจกสุกจึงทำการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์

ปัจจุบันนิยมรักษาต้อกระจกโดยการลอกต้อกระจกแต่เนิ่นๆ คือเมื่อปัญหาตามัวนั้นทำให้เป็นอุปสรรคกับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยก็ควรรับการรักษา เพราะการรอต้อกระจกสุก อาจทำให้เกิดโรคตาอื่นแทรกซ้อน เช่น ต้อหิน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นได้

เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าเวลามองอะไรจะรู้สึกเหมือนมีหมอกหรือควันบัง แสดงว่าเริ่มมีอาการของโรคต้อกระจกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ในอดีตการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกดูจะเป็นเรื่องน่ากลัว และเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่โต มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งกระทบกับการดำเนินชีวิตหลังการผ่าตัดเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาสามารถทำได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง โดยอาจใช้เฉพาะยาชาหยอด ไม่ต้องแม้แต่ฉีดยาชา มักไม่มีความรู้สึกเจ็บและแทบไม่เสียเลือดเลย

นอกจากนี้ยังสามารถรับการผ่าตัดได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล และที่สำคัญสามารถใช้สิทธิการรักษาโรคต้อกระจกได้ทั้งกรณีสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรทองได้อีกด้วย