• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สุขภาพตาเด็ก

ถาม : ชัยยันต์/ราชบุรี
เด็กเล็กมีปัญหาสุขภาพตาเหมือนผู้ใหญ่หรือไม่ อย่างไร

ตอบ
: นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
เด็กแม้ยังตัวเล็ก ก็อาจมีปัญหาทางตาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้ เช่น โรคต้อกระจก ต้อหิน สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง เป็นต้น ดังนั้นกรณีต่อไปนี้ อาจต้องสงสัยว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็น เช่น
- กลางรูม่านตามีสีขาว อาจเป็นโรคต้อกระจกหรือโรคตาอื่นๆ ควรพาไปพบจักษุแพทย์ เพื่อการรักษาที่เหมาะสม
- เด็กมีกระจกตาโตผิดปกติ หรือขนาดไม่เท่ากัน 2 ข้าง อาจเป็นโรคต้อหินในเด็กได้
- เด็กอายุ 2-3 เดือนขึ้นไป ยังไม่มองหน้าแม่ หรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม คล้ายมองไม่เห็น
- เด็กวัยเข้าเรียนที่ดูหนังสือหรือโทรทัศน์ใกล้มากผิดปกติ เอียงคอมอง หยีตามอง กะพริบตาบ่อย อาจมีปัญหาทางสายตาสั้น ยาว เอียง หรือสาเหตุอื่น ก็ควรพาไปพบจักษุแพทย์