• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออกกำลังหัวใจ

ถาม : จันทร์/กรุงเทพฯ
ที่ทำงานของดิฉันส่งเสริมสุขภาพด้วยการสนับสนุนการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
นอกจากออกกำลังร่างกายแล้ว จะออกกำลังหัวใจได้อย่างไร

ตอบ : นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์
การออกกำลังกายทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
การส่งเสริมการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องดี แต่ไม่ใช่การเต้นแอโรบิกเพียงอย่างเดียว

การออกกำลังกายแบบแอโรบิก
คือการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ของร่างกายหลายๆ มัดอย่างต่อเนื่อง มีผลให้ร่างกายใช้ออกซิเจนไปเผาผลาญอาหาร และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้น ดังนี้
1. การออกกำลังของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ทั่วร่างกายคือ เดินเร็วๆ วิ่งเหยาะๆ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน หรือการเต้นแอโรบิก
2. ระยะเวลาแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 30 นาที
3. ทำสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
1. สมรรถภาพของหัวใจและปอดดีขึ้น
2. ลดไขมันในร่างกาย และควบคู่กับการควบคุมอาหาร
3. สามารถลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดลงได้
4. จิตใจสดชื่นเบิกบาน

วันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยัง