• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ป้องกันกระดูกพรุน

ถาม : วีระ/สงขลา
ขอเรียนถามว่าคนเราสามารถป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไร

ตอบ : นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
กระดูกเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่มีความสำคัญต่อการทำงานมาก ทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายสามารถคงสภาพรูปร่างตามปกติได้ และมีความสำคัญต่ออิริยาบถต่างๆ เช่น การยืน เดิน วิ่ง นั่ง ซึ่งหากปราศจากกระดูกหรือกระดูกไม่มีความแข็งแรงพอ ร่างกายก็ไม่สามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้

นอกจากนี้ กระดูกเป็นแหล่งเก็บสะสมแคลเซียมที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ซึ่งคนเราได้แคลเซียมจากการกินอาหารแต่ละวัน

จากคำถามที่ว่าคนเราสามารถป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไรนั้น ก่อนอื่นขอบอกว่าโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เนื้อกระดูกมีน้อยลงจนทำให้กระดูกเปราะและหักง่ายแม้ได้รับการกระทบกระแทกเพียงเล็กน้อย ซึ่งคนเราสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุน ได้ดังนี้

1. เพิ่มปริมาณเนื้อกระดูกตั้งแต่เด็ก เนื้อกระดูกในเด็กจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนสูงสุดประมาณช่วงอายุ 20-30 ปี
2. ลดอัตราการลดลงของเนื้อกระดูก เช่น การให้ฮอร์โมนเอสโทรเจนชดเชย กินแคลเซียมให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ