• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

น้ำยาล้างตา...

ถาม : นันทพร/สระบุรี
ลูกของดิฉัน เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น ไปเล่นที่บ้านเพื่อนกลับมาเล่าให้ฟังว่า มีอาการเคืองตาจากฝุ่นละอองเข้าตา พ่อของเพื่อนได้ให้น้ำยาล้างตาเพื่อใช้ล้างตาด้วย

น้ำยาล้างตาทำให้เกิดอันตรายได้หรือไม่

ตอบ : นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
คนไทยนิยมซื้อน้ำยาล้างตาจากร้านขายยามาล้างตาเองเป็นจำนวนมากจากหลายสาเหตุ
สิ่งที่พึงระลึกไว้คือน้ำยาล้างตามักเป็นสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาได้

ธรรมชาติได้ให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดคือน้ำตา ดังนั้นเมื่อเคืองตา รู้สึกว่ามีฝุ่นเข้าตา ห้ามขยี้ ให้พยายามกะพริบตาให้น้ำตาไหลออกมา ส่วนมากจะสามารถล้างเศษฝุ่นออกมาได้ ถ้าฝุ่นยังไม่ออกมาอาจใช้วิธีลืมตาในน้ำสะอาด ฝุ่นมักออกมาได้

ถ้ายังรู้สึกเคืองตามากและฝุ่นยังอยู่ในตา แนะนำให้พบจักษุแพทย์เพื่อหยอดยาชาและเขี่ยฝุ่นออกให้จะปลอดภัยต่อดวงตามากกว่า