• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผลิตภัณฑ์ทำให้หน้าขาว

ถาม : นภัสพร/สระแก้ว
ปัจจุบันดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าใช้แล้วจะทำให้ผิวที่คล้ำ ขาวขึ้น แต่ว่าใช้ไปตั้ง 2 สัปดาห์แล้วผิวก็ยังไม่ขาวเหมือนโฆษณาสักที ดิฉันจะทำอย่างไรดี

ตอบ : ภกญ.วนิดา เดชาวาศน์
ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวมีสารที่จะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดการก่อเมลานินที่ผิวหนัง

เครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาวส่วนใหญ่จะทำให้ผิวขาวได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเลิกใช้กลไกของร่างกายจะดำเนินต่อไปตามธรรมชาติ

ปกติเซลล์สร้างเม็ดสีเมื่อถูกกระตุ้น จะทำให้สีผิวคล้ำและสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติในระยเวลา 3-4 สัปดาห์ได้เอง โดยมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อมเป็นตัวควบคุม

สารทำให้ผิวขาวบางอย่างมีอันตรายมากได้แก่ ไฮโดรควิโนน (hydroquinone) เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นประจำมีผลเสียหายจะเกิดฝ้าถาวร กระทรวงสาธารณสุขจัดเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ต้องขึ้นทะเบียนตำรับเป็นยา จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อไม่เกิดการแพ้

การหลีกเลี่ยงแสงแดดจะช่วยลดปัจจัยที่ทำให้ผิวหมองคล้ำหรือเป็นฝ้าได้