• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาเสื่อมคุณภาพเป็นอย่างไร?/ช้อนโต๊ะ กับ ช้อนกินข้าว ต่างกันอย่างไร?/ช้อนชงชาใช้ตวงยาได้หรือไม่?/กินยาเม็ดต้องเคี้ยวหรือไม่ ?

ยาเสื่อมคุณภาพเป็นอย่างไร?/ช้อนโต๊ะ กับ ช้อนกินข้าว ต่างกันอย่างไร?/ช้อนชงชาใช้ตวงยาได้หรือไม่?/กินยาเม็ดต้องเคี้ยวหรือไม่ ?⇒ จะทราบได้อย่างไรว่ายาที่ซื้อตามร้านขายยาทั่วไป เป็นยาที่เสื่อมคุณภาพ
ยาอาจมีการเลื่อมคุณภาพได้ เนื่องจากความร้อน แสงแดด หรือความชื้น
ถ้าเป็นยาน้ำที่เสื่อมคุณภาพ ยานั้นจะเปลี่ยนสี กลิ่น รส หรือตกตะกอนผิดปกติ
ถ้าเป็นยาเม็ดที่เสื่อมคุณภาพ ยาเม็ดเยิ้มละลาย เม็ดแตกร้าวหรือสีเคลือบเปลี่ยนไป มีผลึกขาวเกิดขึ้น
สำหรับยาแคปซูลเสื่อมคุณภาพ สังเกตจากแคปซูลแยก บวมชื้นหรือสีของผงยาเปลี่ยนไป
หรือถ้าเป็นยาปฏิชีวนะ จะมีอายุ เมื่อยาหมดอายุแล้วถือว่ายานั้นเสื่อมคุณภาพอย่างแน่นอน
ยาที่เสื่อมคุณภาพแล้วทุกชนิดเราจะไม่นำมาใช้เด็ดขาด


ยาน้ำที่มีคำอธิบายให้กินครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ จะใช้ช้อนกินข้าวในบ้านตวงแทนได้ไหม ?
การที่ท่านใช้ช้อนกินข้าวในบ้านตวงยา 1 ช้อนโต๊ะนั้น ท่านจะได้รับยาไม่ครบขนาดที่ต้องการเนื่องจากช้อนตวงยา 1 ช้อนโต๊ะ จะมีปริมาณ 15 มิลลิลิตร ส่วนช้อนโต๊ะกินข้าวจะมีปริมาณ น้อยกว่า 15 มิลลิลิตร


⇒ ยาที่ให้ใช้กับช้อนชาละครับ
ยาที่ใช้ช้อนชาก็เช่นกันเดียวกัน ถ้าใช้ช้อนชาที่บ้านตวงยาท่านจะได้รับยาไม่ครบขนาดที่ต้องการเนื่องจากช้อนตวงยา 1 ช้อนชา จะมีปริมาณ 5 มิลลิลิตร ส่วนช้อนชา( สำหรับชงกาแฟ )จะมีปริมาณ น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร


⇒การกินยาเม็ดทุกชนิด ไม่ควรเคี้ยวและจะต้องกลืนลงไป ( กับน้ำ )ใช่หรือไม่ ?
ยาเม็ดโดยส่วนใหญ่แล้ว เวลากินควรกลืนยาทั้งเม็ด เนื่องจากยาบางชนิดมีกลิ่นรสที่ไม่ชวนกิน และยาบางชนิดก็อาจระคายเคืองช่องปากได้แต่ก็มียาบางจำพวกที่จำเป็นต้องเคี้ยวก่อนกลืน เช่น ยาลดกรด เพื่อให้ยาออกฤทธิ์เร็วขึ้น.