• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การกินยาชุดที่ขายตามร้านขายยาจัดให้จะได้ผลทางการรักษาดีกว่าการใช้ยาเดี่ยวๆหรือไม่ / ยาที่มีคำอธิบายให้ “กินหลังอาหาร”หมายความว่าพอกินข้าวเสร็จก็ต้องกินยาตามทันทีเลยหรือเปล่า / ยาที่ ” กินก่อนอาหาร” พอกินยาแล้วก็กินข้าวได้เลยใช่หรือไม่

การกินยาชุดที่ขายตามร้านขายยาจัดให้จะได้ผลทางการรักษาดีกว่าการใช้ยาเดี่ยวๆหรือไม่ / ยาที่มีคำอธิบายให้ “กินหลังอาหาร”หมายความว่าพอกินข้าวเสร็จก็ต้องกินยาตามทันทีเลยหรือเปล่า / ยาที่ ” กินก่อนอาหาร” พอกินยาแล้วก็กินข้าวได้เลยใช่หรือไม่

 

⇒คำถามที่ 1
การกินยาชุดที่ขายตามร้านขายยาจัดให้จะได้ผลทางการรักษาดีกว่าการใช้ยาเดี่ยวๆหรือไม่

คำตอบ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจคำว่า “ยาชุด “เสียก่อน ในที่นี้หมายถึง ยาชุดครอบจักวาล ที่ซองหนึ่งประกอบด้วยยาตั้งแต่ 3-7 เม็ด และได้รับมาโดยที่ไม่มีการซักถามอาการรายละเอียด ยาชุดชนิดนี้มีแต่ข้อเสีย คือ ทำให้ต้องกินยาเกินความจำเป็นอาจจะทำให้มีอาการพิษหรืออาการข้างเคียงของยาที่เราไม่ต้องการ ขนาดกินของยาแต่ละขนานอาจได้รับมากเกินไปหรือน้อยกว่าขนาดที่ให้ผลในการรักษาได้ ยิ่งให้มากชนิดโอกาสเกิดพิษหรืออาการข้างเคียงก็มีโอกาสเกิดได้มากตามไปด้วย และยังทำให้เกิดอาการดื้อยาด้วยในกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ

แต่ถ้ายาที่ได้รับมีการซักถามอาการโดยละเอียด ถึงแม้ว่าจะมียาหลายชนิดซึ่งจ่ายมาตามอาการนั้นๆ ไม่น่าจะเรียกว่ายาชุด ถึงแม้บางครั้งจะมีการจ่ายมารวมในซองเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของคนไข้ ซึ่งต้องการมียาไว้ครอบครองเพียงซองเดียวเพื่อความสะดวกในการกิน เพราะมักจะอ้างว่าทำให้กินยาได้ครบทุกชนิดและไม่ทำหล่นหายไป
แต่ทางที่ดีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ควรสร้างนิสัยจ่ายยาแยกซองตามแต่ละชนิดจะดีกว่า เพราะยาบางชนิดกินในระยะยาวนานต่างกัน และบางชนิดเพียงแต่กินตามอาการเท่านั้น แต่บางชนิดต้องกินติดต่อกันจนยาหมด และอีกข้อหนึ่งคือการจัดยารวมๆกันใส่ในซองเดียวกันอาจถูกข้อกล่าวกาว่าเป็นยาชุดได้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีแยกซองเสียดีกว่า เพื่อสร้างนิสัยการใช้ยาอย่างถูกต้องให้กับผู้ซื้อ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขายด้วย

ทีนี้ขอเข้าเรื่องที่ถามว่า การกินยาชุดได้ผลดีกว่ากินยาเดี่ยวๆหรือไม่ ก็ขอตอบดังนี้ ถ้าเป็นยาชุดชนิดครอบจักวาลไม่ควรกิน แต่ถ้าเป็นยาหลายชนิดที่ได้มาจากการจ่ายยาตามอาการก็จำเป็นต้องกิน ดังนั้นการกินยาหลายชนิดหรือการกินยาเม็ดเดียวนั้นคงต้องขึ้นกับอาการของคนไข้ว่ามีอาการต่างๆอย่างไรบ้าง และกินยาให้ตรงตามอาการเท่านั้น อย่ากินยาเกินความจำเป็น


⇒ คำถามที่ 2
ยาที่มีคำอธิบายให้ “กินหลังอาหาร”หมายความว่าพอกินข้าวเสร็จก็ต้องกินยาตามทันทีเลยหรือเปล่า

คำตอบ
โดยทั่วไปจะกินหลังอาหารประมาณ 15-30 นาที เนื่องจากยาบางชนิดถ้ากินเวลาท้องว่างจะไประคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ แต่มียาบางชนิดที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะมากต้องกินหลังอาหารทันที เช่น ยาแก้อักเสบพวกออกซิเฟนบิวตาโซน(ยาควบคุมพิเศษ) เป็นต้น

 

⇒คำถามที่ 3
ยาที่ ” กินก่อนอาหาร” พอกินยาแล้วก็กินข้าวได้เลยใช่หรือไม่

คำตอบ

สำหรับ ยาที่ให้กินก่อนกินอาหารควรกินก่อนอาหารครึ่งหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง เพราะยาพวกนี้จะดูดซึมได้ดีเวลาท้องว่างเพราะฉะนั้นถ้าเรากินยาถูกวิธีก็จะทำให้ได้รับผลการรักษาเต็มที่ เช่น ยาจำพวกเพนิซิลิน
แอมพิซิลลิน จะให้ผลดีถ้ากินยาเวลาท้องว่าง