• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผมซื้อยาทำไมไม่ยอมขายให้ ? / ลืมกินยาไป 1 ครั้ง กินเพิ่มได้ไหม ?/ซื้อยาปฏิชีวนะเก็บไว้ควรระวังอย่างไร ?

ผมซื้อยาทำไมไม่ยอมขายให้ ? / ลืมกินยาไป 1 ครั้ง กินเพิ่มได้ไหม ?/ซื้อยาปฏิชีวนะเก็บไว้ควรระวังอย่างไร ?

 

ผมซื้อยาทำไมไม่ยอมขายให้ ?

คำถามที่ 1
ทำไมผมไปขอซื้อยา “ คลอแรม ฯ “ 2 เม็ดกับเภสัชกร แล้วเภสัชกรไม่ยอมจ่ายยาให้ผม และเมื่อผมขอเปลี่ยนเป็น คลอแรมฯ 1 เม็ด กับเตตร้า ฯ อีก 1 เม็ด แทนก็ยังไม่จ่ายให้ผมอีก โดยอธิบายเหตุผลให้ผมฟังมากมาย ซึ่งผมก็เข้าใจ แต่ผมอยากทราบเหตุผลของเภสัชกรท่านอื่นว่าจะตรงกับเภสัชกรใกล้บ้านผมคนนี้หรือไม่

คำตอบ
การซื้อยา “ คลอแรม ฯ “ 2 เม็ดแล้วเภสัชกรไม่จ่ายยาให้แสดงว่าอาจมีเหตุผล 2 ประการคือ
1. ตัวยาปฏิชีวนะตัวนี้ ( ในที่นี้หมายถึงคลอแรม ฯ ) มีพิษร้ายแรง ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ เพราะยานี้สามารถทำให้เม็ดเลือดทุกชนิด ทั้งเม็ดเลือดแดง ขาว และเกร็ดเลือดต่ำลงได้ โดยการไปกดการสร้างเม็ดเลือดที่ไขกระดูก

2. ถึงแม้ว่าท่านจะอ้างว่ากินยาตัวนี้ได้ผลดี แต่การซื้อยาแค่ 2 เม็ด ย่อยไม่อาจรักษาโรคให้หายขาดได้ เพราะการรักษาที่ถูกต้องสำหรับการกินยาปฏิชีวนะนั้น จะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน 5-7 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็นอยู่ด้วย ดังนั้น เภสัชกรจึงไม่จ่ายยาให้แก่ท่านและการที่ท่านขอเปลี่ยนไปใช้เตตร้าฯ 1 เม็ดกับคลอแรมฯ 1 เม็ด ก็ไม่ได้ทำให้ผลของการใช้ยาดีขึ้นเลย จึงไม่แนะนำ และเข้าใจว่า ไม่ว่าท่านจะไปขอซื้อยาจากเภสัชกร หรือเภสัชกรชุมชน( คือร้านขายยาที่เภสัชกรเป็นเจ้าของและปฏิบัติการร้านเอง) ร้านใด ท่านก็จะได้รับคำตอบที่คล้ายๆกัน.
 

ลืมกินยาไป 1 ครั้ง กินเพิ่มได้ไหม ?

⇒ คำถามที่ 2
ดิฉันได้รับยาแก้อักเสบ ที่ซองเขียนคำแนะนำวิธีใช้ว่า กินครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชม. แต่ดิฉันลืมกินไป
1 เม็ด และต่อมานึกขึ้นได้ ดิฉันควรกินยานั้น ทั้ง 2 เม็ดหรือไม่

คำตอบ
การกินยาอักเสบทุก 6 ชม.นั้น มีความจำเป็น เพราะหลังจากที่กินเข้าไปแล้วฤทธิ์ของยาก็จะค่อยๆอ่อนตัวลง จนทำให้ไม่มีผลทางการรักษาได้ ดังนั้นจึงควรกินยาทุก 6 ชม.ให้ตรงเวลา มิฉะนั้นโรคก็จะไม่หาย และการกินยา 2 เม็ดทันทีเลยหลังจากนึกได้ มีผลดังนี้
1. ทำให้ปริมาณของยามากเกินไป และอาจเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ของยาได้ง่ายขึ้น
2.การกินยาไม่ตรงตามเวลาทำให้ผลการรักษาอาจไม่ดีเท่าที่ควร เพราะฤทธิ์ของยาเม็ดที่กินก่อนหน้านี้หมดลงแล้ว และล่วงเลยเวลาจนถึงอีก 1 มื้อ ก็เป็น 12 ชม. ดังนั้นการกินยาลักษณะนี้จึงทำให้ร่างกายได้รับยาไม่สม่ำเสมอ และทำให้โรคไม่หาย จึงขอแนะนำให้พยายามกินยาให้ตรงเวลาทุก 6 ชม.ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากจะดีที่สุด.
 

ซื้อยาปฏิชีวนะเก็บไว้ควรระวังอย่างไร ?

⇒ คำถามที่ 3
ดิฉันชอบซื้อยาปฏิชีวนะทีละมากๆ เพื่อเก็บไว้ใช้ หรือนำติดตัวไปเวลาเดินทางไกลเพราะเดินทางบ่อยๆ หากป่วยไข้ขึ้นมาจะได้จัดยากินเองได้ทันท่วงทีเพราะในบางทีไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์หรือร้านขายยา ดิฉันควรจะต้องระมัดระวังเรื่องการซื้อยาและการเก็บยาพวกนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ
ยาปฏิชีวนะทุกชนิดจะมีวันหมดอายุการใช้ยา ยาปฏิชีวนะที่เลยกำหนดการใช้ จะมีคุณภาพเสื่อมลงจนไม่มีผลทางการรักษาโรค และอาจเกิดสารบางชนิด ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย

ถ้าหากท่านจำเป็นต้องซื้อยาปฏิชีวนะไว้ใช้เป็นจำนวนมาก ก็ขอแนะนำว่า ควรดูฉลากยาจากผู้ขายก่อน โดยดูวันที่สิ้นอายุการใช้ของยา โดยทั่วไปจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Exp.date “ เช่น Exp.date 2/83 หมายความว่า ยาชนิดนั้นขวดนั้น จะหมดอายุการใช้ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526
การซื้อควรจะซื้อยาที่มีอายุนานพอสมควร เพื่อที่เราจะได้ใช้ยาหมดก่อนที่ยาจะหมดอายุ และเขียนฉลากระบุชื่อยา และวันที่สิ้นสุดอายุการใช้ยาไว้บนภาชนะบรรจุยาที่เราซื้อ และควรจะเก็บภาชนะใส่ยาไว้ในที่แห้ง เย็นและไม่ถูกแสงแดด เพราะปัจจัยเหล่านี้มีส่วนที่ทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้เร็วกว่ากำหนด