• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประสาทหูเสื่อม


⇒ ถาม

ทำอย่างไรจะให้คงสภาพปกติได้ การผ่าตัดใส่เครื่องช่วยฟังในหูสามารถทำให้ได้ยินดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ นอกจากวิธีใส่เครื่องช่วยฟังในหู จะมีวิธีใดบ้างที่รักษาให้หายได้

ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับหู ซึ่งเป็นมานานประมาณ 6 ปี เริ่มมีอาการหูไม่ได้ยินเลยทั้งสองข้าง ขณะที่เรียนชั้น ม.6 คือเวลาใครพูดจะได้ยินเบา หรือแทบจะไม่ได้ยิน
ดิฉันไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หมอบอกว่าหูอักเสบ ให้ยามากิน อาการหูค่อย ๆ ได้ยินดีขึ้น แต่ถ้าหากใครพูดทางหูด้านขวา จะไม่ค่อยได้ยิน(เดินคุย) อาการหูไม่ค่อยได้ยินก็มีอาการขึ้นมาอีก
เมื่อดิฉันอยู่ชั้นปีที่ 1 (ระดับอุดมศึกษา) เกิดอาการมีเสียงดังวิ้ว ๆ ในหูตลอดเวลา ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หมอบอกว่า เกี่ยวกับประสาทหูข้างขวาพิการ ผ่าตัดหรือใส่เครื่องช่วยฟังก็ไม่ได้ และอาจทำให้หูด้านซ้ายเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ อาการตอนนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ขอเรียนถามคุณหมอดังนี้
1. หูด้านซ้ายของดิฉันจะพิการไปด้วยหรือเปล่าคะ แล้วทำอย่างไร จะทำให้คงสภาพปกติได้

2. เคยได้ยินข่าวทางทีวีว่า การแพทย์ตอนนี้สามารถรักษาคนที่ประสาทหูพิการให้ได้ยินได้ ไม่ทราบว่าจะรักษาที่ไหน ค่ารักษาพยาบาลประมาณเท่าไร และเมื่อรับการรักษาโดยการใส่เครื่องช่วยฟังในหู สามารถทำให้ได้ยินดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

3. ดิฉันดื่มน้ำอัดลมไม่ได้เลย จะทำให้เรอบ่อย ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับหูหรือไม่ และถ้าหากมีเรื่องที่กังวลมาก ๆ ทำให้หูไม่ค่อยได้ยินอีก

4. นอกจากรักษาโดยวิธีการใส่เครื่องช่วยฟังเข้าในหู จะมีวิธีใดบ้างที่รักษาให้หายได้


สุพัตรา/สงขลา


ตอบ

1. หูซ้ายอาจมีอาการของเส้นประสาทหูเสื่อมเหมือนหูขวาได้ แพทย์หู คอ จมูก ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ น่าจะให้คำตอบได้ถูกต้อง เพราะถ้าเป็นเช่นนี้คงจะรักษาให้คงสภาพอยู่ได้ด้วยยาไม่ได้นาน อาการที่จะค่อยเป็นมากยิ่ง ๆ ขึ้น ถ้าหยุดการเสื่อมที่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งใส่เครื่องช่วยฟังได้ จะต้องใช้เครื่องฟังช่วย การผ่าตัดแก้ไข ไม่มี

2. การผ่าตัดฝังเครื่องช่วยฟังที่หูราคาแพงมาก มากกว่าหนึ่งแสนบาทมีที่รพ.จุฬาฯ (กทม.) แต่จะทำเฉพาะในรายที่แน่ใจว่าหูหนวกแล้ว เพราะถ้าไม่หนวกยังมีระดับการได้ยินอยู่บ้าง การใส่เครื่องช่วยฟังจะดีกว่ากันมากมายหลายเท่า

3. น้ำอัดลมไม่มีความสัมพันธ์กับการได้ยินเลย

4. เส้นประสาทหูถ้าเสื่อมลง จนหมดสภาพ หรือไม่ได้ยินแล้วไม่มีวิธีการรักษาอีก การฝังเครื่องเข้าหูชั้นใน ช่วยทำให้ได้ยินเสียงเท่านั้น ไม่สามารถแยกแยะใจความได้
วิธีอื่นที่จะช่วยเป็นสื่อให้เข้าใจในคำพูด คือ การฝึกอ่านปาก หรือริมฝีปากของผู้พูด ดังนั้นผมแนะนำให้ไปพบแพทย์หู คอ จมูก ที่ใกล้บ้านก่อน ที่โรงพยาบาลยะลามี 1 ท่าน และถ้าต้องการตรวจละเอียดเพิ่มเติม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถให้รายละเอียดได้

น.พ. บุญชู กุลประดิษฐารมณ์