• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กามตายด้าน


⇒ถาม

การรักษาโรคนี้มีโอกาสทำได้สำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ แพทย์ไทยในปัจจุบันสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หรือ ไม่

ผมต้องการปรึกษาปัญหาทางเพศ ซึ่งเริ่มต้นเกิดเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา ขณะนั้นผมมีอายุ 18 ปีโดยประมาณ เป็นปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจมาก ผมได้พยายามรักษาด้วยตนเองแต่ก็ไม่มีผล ครั้นไปปรึกษาหมอ มีหมอบางคนที่สามารถให้คำตอบให้ผมสบายใจได้ในขณะที่หมอบางคน แสดงความรู้สึกอึดอัดใจในการที่จะตอบปัญหาของผม

สาเหตุของการเกิดโรคเป็นดังนี้คือ เมื่อราวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ผมได้ฟังเพื่อนคนหนึ่ง เล่าถึงพฤติกรรมการร่วมเพศของนายพลทหารเรือท่านหนึ่ง มีพฤติกรรมการร่วมเพศในลักษณะที่ว่า เขาและภรรยาจะร่วมกันดูวิดีโอหนังเซ็กส์ทุกครั้งก่อนที่จะร่วมเพศกัน เพื่อจะช่วยเพิ่มการบรรลุจุดสุดยอด เมื่อผมฟังจบแล้ว ผมก็เกิดกลัวในใจทันทีว่า ตัวเองจะเกิดกามตายด้าน (ผมคิดว่าผมเป็นคนที่กลัวในเรื่องไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันนั้น ผมก็กลัวจะตาบอด ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอาการผิดปกติทางตาแต่อย่างใด) หลังจากนั้นไม่นาน อวัยวะเพศของผมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างเห็นได้ชัด คือไม่ค่อยจะแข็งตัวเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงของจิตใจ ก็ติดตามมา กล่าวคือเริ่มสงสัยและไม่แน่ใจสมรรถภาพทางเพศของตนเอง ตอนนั้นผมสามารถสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองได้และบรรลุจุดสุดยอดทุกครั้ง จากสาเหตุนี้ผมก็ได้ปลอบใจตนเองว่า อวัยวะของตนเองยังคงมีสมรรถภาพอยู่ สักวันหนึ่งคงจะกลับดีเหมือนเดิมแน่ แต่ในส่วนลึกของจิตใจแล้ว ความรู้สึกไม่มั่นใจในสมรรถภาพทางเพศของตนเองยังมีอยู่

ลักษณะของการไม่ค่อยแข็งตัวเต็มที่ของอวัยวะเพศ และความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในสมรรถภาพทางเพศ ตามที่กล่าวมานี้มีลักษณะที่อยู่ในระดับคงที่ (เหมือนเดิมโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง) ตลอดช่วงปี 2524-2529 ตอนต้นปีแต่ครั้นมาถึงช่วง พ.ศ. 2529) กลางปีจนถึงปัจจุบัน ลักษณะผิดปกติของอวัยวะเพศ (ไม่แข็งตัวเต็มที่) และใจเริ่มเลวร้ายกว่าเดิมมาก พร้อม ๆ กับมีอาการผิดปกติทางใจใหม่เกิดขึ้นอีก อาการของโรคทั้งทางอวัยวะเพศและทางจิตใจ โดยละเอียดมีดังนี้
ก. ลักษณะอาการของโรคทางอวัยวะเพศ
1. อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเต็มที่ ถ้าเกิดแข็งตัวเต็มที่ ระยะเวลาการแข็งตัวก็ไม่นาน

2. เมื่อดูภาพโป๊หรือได้ฟังเขาพูดคุยเรื่องเซ็กส์อวัยวะเพศไม่เกิดการแข็งตัว

3. ตอนที่จะสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเกือบทุกครั้งต้องใช้มือปลุกอวัยวะเพศให้เกิดการแข็งตัวก่อนและขณะประกอบกิจนั้น ส่วนใหญ่อวัยวะเพศไม่เกิดแข็งตัวเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ และบางช่วงจะเกิดหดตัวีแต่ว่าถึงจุดสุดยอดทุกครั้ง

4. ตอนปัสสาวะและอุจจาระ อวัยวะเพศก็ไม่แข็งตัว

ข. ลักษณะอาการของโรคทางจิตใจ
1. รู้สึกไม่มั่นใจในสมรรถภาพทางเพศของตนเอง

2. กลัวว่าจะเกิดการล้มเหลวของอวัยวะเพศ เมื่อร่วมเพศกับภรรยา (ตอนนี้ยังไม่แต่งงานและไม่เคยทดสอบความสามารถทางเพศกับผู้หญิงคนใดเลย)

3. เมื่อฟังเขาพูดเรื่องแต่งงาน ก็เกิดกลัวทันที

4. เคยคิดรักผู้ชายที่หล่อ ซึ่งเดี๋ยวนี้บางครั้งก็ยังเป็นอยู่ (ความคิดแบบนี้ไม่ได้เกิดฝังแน่นในใจเป็นประจำ เพียงแต่เกิดคิดโดยไม่ตั้งใจชั่วครู่ แล้วก็หายไป)

5. ดูผู้หญิง(เซ็กซี่)แล้วไม่ค่อยเกิดอารมณ์ ทั้ง ๆ ที่เพื่อน ๆ เกิดอารมณ์แล้ว

6. รู้สึกว่ามีความต้องการทางเพศลดลง

ผมขอเรียนถามคุณหมอดังนี้
1. ผมเป็นโรคกามตายด้านแล้วหรือยัง และมีโอกาสเป็นกามตายด้านหรือไม่

2. การรักษาโรคนี้มีโอกาสทำได้สำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์

3. ขณะนี้ผมอายุ 24 ปี จากลักษณะโรคที่ผมเป็นอยู่ขณะนี้แพทย์ไทยในปัจจุบันสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หรือไม่

4. ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มีแผนกที่เปิดรักษาโรคนี้หรือไม่ มีโรงพยาบาลที่ไหนบ้างที่รักษาโรคนี้ได้,

5. ค่ารักษาเท่าไร และเมื่อไปพบแพทย์แล้วจะบอกแพทย์อย่างไร

6. ถ้าหากว่าผมหมั้นกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้ว ความรู้สึกมั่นใจในสมรรถภาพทางเพศของตนเองจะเกิดขึ้นหรือไม่

7. ผมมีโอกาสเป็น “ล่มปากอ่าว” และเป็นโฮโมเซ็กช่วล ในอนาคตหรือไม่

8. คุณหมอช่วยแนะนำสิ่งที่ผมควรปฏิบัติตัวขณะนี้


เอกชัย/สตูล


⇒ ตอบ

1. คงจะไม่ใช่กามตายด้าน คงเป็นความวิตกกังวลที่พบได้ในคนปกติบางคน โดยเฉพาะในวัยรุ่นซึ่งขาดประสบการณ์ทางเพศที่ถูกต้อง

2. น่าจะมากกว่า 80%

3. น่าจะได้

4. มีแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอให้คุณไปพบจิตแพทย์ แล้วเล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียด

5. แพทย์คงไม่คิดค่าบริการ อาจจะต้องเสียค่ายาบ้าง ที่สำคัญคือต้องเล่าความจริงให้หมอฟังทั้งหมด ขอให้ไว้ใจหมอ แล้วคุณจะได้รับคำแนะนำและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ

6. อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะการได้หมั้นกับผู้หญิงเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวคุณมากขึ้น

7. เป็นคนละโรคกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน โฮโมเซ็กช่วลไม่ใช่โรคทางเพศแต่เป็นโรคทางพฤติกรรม หมายความว่า ชอบเพศเดียวกัน เช่น ชายกับชาย หญิงกับหญิง และการชอบกันลึกซึ้งถึงขั้นที่ต้องการจะมีชีวิตครองคู่แบบชาย-หญิงทั่วไปด้วย

8. ขณะนี้คุณสามารถช่วยตัวเองได้อย่างมาก เพราะคุณอายุ 24 ปี ขอให้คุณหางานทำ ตั้งใจปฏิบัติ งาน จะทำให้คุณไม่มีเวลามาวิตกกังวล ถ้ามีเวลาว่างควรหางานอดิเรกทำ และหาที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ ให้คำแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องแก่คุณ


พ.ญ. วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์