• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เลนส์ย่อส่วน


เลนส์สายตาชนิดย่อส่วน เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง สามารถตัดแสงสะท้อนได้ดีกว่าชนิดหนาหรือไม่


ผู้ถาม ศิริชัย/ตรัง
ผู้ตอบ  น.พ. สุรพงษ์ ดวงรัตน์

สายตาสั้นข้างละ 400 เอียงข้างซ้าย 100 ข้างขวา 125 เลนส์ที่ใช้หนามาก และเวลาดูหนังสือมักจะปวดตา ยิ่งถ้าดูหนังสือเป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดที่ต้นคอด้วย หรือถ้าเผลอก็มักจะอ่านหนังสือโดยคอเอียง ผมไปถามที่ร้านตรวจวัดสายตา ว่ามีเลนส์สายตาชนิด 400 แบบบางไหม หมอบอกว่ามีแต่บางได้แค่ครึ่งหนึ่งของเลนส์สายตา (บางประมาณ 200) ไม่มีผลข้างเคียง เป็นเลนส์บางสามารถตัดแสงสะท้อนได้ดีกว่าชนิดหนา แต่ใส่วันแรก ๆ อาจจะปวดหัวเพราะยังไม่ชินกับเลนส์ใหม่
การใช้เลนส์บางชนิดใหม่นี้จะมีผลข้างเคียงประการใดบ้าง ถ้าใช้ไปนาน ๆ (หมายถึงใช้เป็นปี) จะมีผลข้างเคียงหรือไม่
 ไม่น่าจะมีผลข้างเคียงอะไร ถ้าใส่แล้วเห็นชัดก็ใส่ไปเถอะ
 

แว่นสายตา ควรเปลี่ยนเลนส์ เมื่อใช้ไปนานเท่าไร
 เปลี่ยนเมื่อเริ่มมีอาการมัว พร่า ปวดกระบอกตา แสบตา น้ำตาไหลเมื่อเพ่งอะไรนาน ๆ ภายใต้แว่นอันเดิม โดยถัวเฉลี่ยประมาณ 1 ปี
 

เวลาดูหนังสือนาน ๆ (ประมาณ 1-2 ชั่วโมง) มักจะปวดตาและปวดที่ต้นคอด้วย ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และจะกินยาอะไรจึงจะเหมาะสมดี
 พักสายตา มองไปนอกหน้าต่างไกล ๆ ดูทิวทัศน์ต้นไม้ใบเขียวชอุ่ม พุ่มไสว ไม่ใช่มองหลังคาสังกะสีบ้านตรงข้าม หรือกำแพงหลังตึกถัดไป แสงสะท้อนเข้าตายิ่งมีมากขึ้น ทำทุกครั้งเมื่อรู้สึกเมื่อยล้ากระบอกตา ปวดหัวคิ้ว มึนศีรษะ เมื่อยต้นคอ ไม่จำเป็นต้องกินยาอะไร เพราะคุณไม่ได้เป็นโรคอะไร


สายตา 3/60 หรือ 10/200 สายตาระดับนี้ถือว่าพิการขั้นบอด (จากหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 105 หน้า 40) และ 20/60 ต่อมาอาการดีขึ้นเป็น 20/30 และ 20/20 เป็นอย่างไรครับ
 สายตา 3/60 หมายถึงภาวะคนที่ปกติ ตาดี ไม่สั้นไม่ยาว สามารถยืนห่างจากแผ่นป้าย วัดสายตาไกลถึง 60 เมตร ยังสามารถมองเห็นตัวอักษรตัวบนสุดบนแผ่นป้ายได้ชัด แต่ถ้าต้องยืนห่างจากแผ่นป้ายเพียง 3 เมตรเท่านั้น จึงจะเห็นตัวอักษรบนสุดชัด แสดงว่า อัตราส่วนการเห็นเทียบกับคนปกติ (มาตรฐาน) ต่างกันมาก จึงกำหนดไว้ว่าถ้าต้องยืนห่างป้าย 3 เมตรหรือต่ำกว่า ถือว่าตาพิการ หรือบอดตามกฎหมาย (legal blindness) สามารถเรียกร้องสิทธิอะไรบางอย่างได้
ถ้า 20/30 หรือ 20/20 แสดงว่าสายตาใกล้เคียงมาตรฐาน

 

ถ้าสายตาสั้นมาก ๆ กำลังแว่นตาใกล้เคียง 10 ไดออปเตอร์ อาจผ่าเอาเลนส์ตาออกได้ คำว่า 10 ไดออปเตอร์ หมายความว่าอย่างไร
 10 ไดออปเตอร์ หมายถึง กำลังแว่นตาที่ใช้อยู่หนา 10 ไดออปเตอร์ ไดออปเตอร์ เป็นหน่วยที่ใช้บอกกำลังหักเหของเลนส์แว่นตานั้น ๆ เหมือนบาทเป็นหน่วยเงินตราของไทย จะได้รู้ว่ากี่หน่วย เช่น 1 บาท 10 บาท 100 บาท เป็นต้น