• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยามาราธอน

 ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านร้ายการทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำใหสามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที ยาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดี โดยไม่รู้ด้านเสีย (ด้านอันตราย) ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณ หากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมน์นี้ โปรดวงเล็บมุมซองว่า “108 ปัญหายา ” ทางนิตยสารจะทยอยนำคำตอบข้อสงสัยของท่านลงตีพิมพ์ในหน้านี้ 

อยากให้คอลัมน์ “108 ปัญหายา” เขียนเรื่อง “ยามาราธอน”ซึ่งในสลากยาเขียนสรรพคุณไว้ว่า
มาราธอนเป็นครีม (ไม่ใช่ยา) เป็นส่วนผสมของสารที่มีสรรพคุณสูงยิ่ง สำหรับท่านชายที่รักสนุก ผลิตขึ้นเพื่อแก้อาการประสาทอ่อน หลั่งน้ำกามเร็วเกินควร มาราธอนช่วยให้ท่านสามารถหาความสุขในการร่วมรสได้เป็นเวลานานตามความต้องการ โดยไม่มีอาการท้อถอยแม้แต่น้อย”

โดยให้ท่านเขียนหัวข้อเกี่ยวกับว่ายานี้จัดเป็นยาประเภทใด มีส่วนผสมตัวยาอะไร สรรพคุณหรือประโยชน์ อาการข้างเคียงหรือผลแทรกซ้อนหรือโทษอย่างอื่นอย่างละเอียดด้วย และเป็นจริงมากน้อยเพียงใด


สมาชิก/ป่าบอน


ตอบ
ยามาราธอนที่ขายในท้องตลาดนั้นเป็นยาครีม ใส่อยู่ในแคปซูลแล้วบรรจุในกล่องกระดาษเล็ก ๆ อีกทีหนึ่ง ยานี้เป็นยาทาที่หัวองคชาต เพื่อให้เกิดอาการชา จะได้หลั่งน้ำกามช้า อาการข้างเคียงคืออาจมีอาการร้อนวูบวาบบริเวณที่ทา บางคนอาจแพ้เป็นผื่นก็ได้ แล้วแต่คน
 

เภสัชกรอุทัย มงคลนิตย์