• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

108 ปัญหายา

ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านดีและด้านเสีย การทำความเข้าใจทั้งสองด้านย่อมทำให้สามารถแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที ยาก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้แต่ด้านดี โดยไม่รู้ด้านเสีย (ด้านอันตราย) ย่อมเกิดโทษมากกว่าคุณ

หากท่านผู้อ่านต้องการถามปัญหาเรื่องยาผ่านคอลัมม์นี้ โปรดวงเล็บมุมซอง "108 ปัญหายา" ทางนิตยสารจะทยอยนำคำตอบข้อสงสัยของท่านลางตีพิมพ์ในหน้านี้

ยาคุมกำเนิดเมื่อรับประทานแล้วตัวยาเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายอย่างไร
ยาคุมกำเนิดที่นิยมใช้กันเป็นชนิดที่มีฮอร์โมน 2 พวก คือ เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน ซึ่งเรียกว่า Combined pill จะมีผลในการคุมกำเนิดได้ 3 ทาง คือ

1. มีผลในการยับยั้งการตกไข่ ซึ่งเป็นผลที่สำคัญที่สุดในการคุมกำเนิดโดยฮอร์โมนในเม็ดยาจะไปกดการหลั่งสารฮัยโปธาลามัส ซึ่งสารจากฮัยโปทาลามัสนี้ จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองหลั่งสารโกนาโดโทรปินส์ และสารโกนาโดโทรปินส์นี้เองที่จะเร่งให้มีการตกไข่ ดังนั้น เมื่อขาดสารที่จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมอง ก็จะไม่มีโกนาโดโทรปีนส์หลั่งออกมา ทำให้ไข่ไม่ตก

2. โปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนในเม็ดยาจะมีผลทำให้น้ำเมือกที่ปากช่องคลอดเหนียวข้น ทำให้ตรวจอสุจิจากเพศชายไม่สามารถผ่านไปได้

3. ฮอร์โมนในเม็ดยาจะทำให้ผนังมดลูกไม่หนาพอที่จะรับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว

นอกจากนี้ยาคุมกำเนิดยังมีส่วนทำให้เป็นฝ้าด้วย ซึ่งขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน ปริมาณของฮอร์โมน และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ยาปฏิชีวนะ ชื่อโคมัยซิน ถ้าใช้กับเด็กจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง
"โคมัยซิน" เป็นชื่อทางการค้าของยาคลอแรมเฟนิคอลของบริษัทหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี่ชื่อทางการค้าอื่นๆ อีก เช่น คลอโรมัยเซติน, ซินโธมัยเซติน, คลอแรมติน, ไมโคคลอลิน ฯลฯ

ยาตัวนี้ไม่ควรใช้กับเด็กและหญิงมีครรภ์ เนื่องจากมีอันตรายมาก ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง คือ ถ้าใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 เดือน จะทำให้ยานี้ คั่งในเลือดมากเนื่องจากตับของเด็กทำงานได้ไม่เต็มที่ในการทำลายยา ทำให้ระดับยาในเลือดสูง จะทำให้เด็กอาเจียน ท้องอืด ไม่ดูดนม ตัวเขียวหรือซีดเป็นสีเทา เนื้อตัวอ่อนปวกเปียก หายใจไม่ออกหมดสติ อาจตายได้ใน 2-3 ชั่วโมง ซึ่งอาการที่กล่าวมานี้ เรียกว่า เกรย์ซินโดรม

พิษร้ายแรงที่เกิดจากยานี้ อีกอย่างหนึ่ง คือ ยานี้อาจไปกดไม่ให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดขาว ทำให้ร่างกายขาดความต้านทานโรคและติดเชื้อร้ายแรงได้

นอกจากนี้ยายังทำให้มีอาการข้างเคียงและเป็นพิษอื่นๆ ได้ อีก เช่น ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปากเปื่อย เป็นแผลได้ บางคนอาจแพ้และมีผื่นคันหรือมีไข้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้กับคนที่เป็นโรคตับ ทำให้ตับทำลายยาได้ไม่เต็มที่ ทำให้ยาสะสมในเลือดสูงมาก ดังนั้น ทางทีดีไม่ควรใช้ยานี้ด้วยตนเอง