ระบบทางเดินอาหาร (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 255 มีนาคม 2549
    ถาม  :  อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตรครับ ไม่ทราบว่าผ่าแล้วจะหายขาดหรือไม่และจะกลั้นอุจจาระได้หรือไม่. ...