• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เตาอบไมโครเวฟ

ถาม: นวลน้อย/กรุงเทพฯ
ดิฉันต้องการทราบว่า การใช้เตาอบไมโครเวฟในการปรุงอาหาร อุ่นอาหาร มีอันตรายต่อสุขภาพบ้างหรือไม่ เป็นต้นว่า มะเร็ง
การทำให้อาหารร้อนด้วยเตาอบไมโครเวฟ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้บ้างไหม (โดยเฉพาะเตาอบไมโครเวฟเก่า)

ตอบ: นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์
เตาอบไมโครเวฟ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ ๑,๒๖๐ เมกะเฮิรตซ์ จะเกิดการเหนี่ยวนำโมเลกุลของน้ำ เกิดความร้อน คลื่นที่ออกมาถือว่าเป็นรังสีชนิดที่ไม่แตกตัวเป็นอนุภาค ไม่มีผลให้โมเลกุลของสารเปลี่ยน และไม่มีผลตกค้างในอาหารที่นำมาอุ่น เพราะฉะนั้นถือได้ว่าเตาอบไมโครเวฟนั้นไม่มีอันตรายอะไร

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าอาหารที่เข้าเตาอบไมโครเวฟทำให้เกิดมะเร็ง ยกเว้นว่าอุ่นจนไหม้ สารก่อมะเร็งอาจจะเกิดจากสารไฮโดรคาร์บอนที่ไหม้มากกว่า
เตาอบไมโครเวฟที่ดีไม่ควรมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารั่วออกมาจากเตาอบ แต่เตาอบที่เก่าๆอาจจะมีรั่วออกมาได้บ้าง ถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ๆ หรือไม่เอาหน้าไปจ่อเพื่อดูอาหารที่อุ่นก็ไม่มีอันตรายอะไร

สำหรับอันตรายที่พบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รั่วออกมาก็คือ ถ้าถูกที่ตามากๆ และนานพอจะทำให้เลนส์ตาขุ่น เกิดต้อกระจกได้ เพราะว่าในเลนส์ตามีน้ำเป็นองค์ประกอบมาก ในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเทียม คลื่นจากเตาอบไมโครเวฟอาจจะทำให้เครื่องกระตุ้นหัวใจรวนเกิดการเต้นผิดจังหวะได้
คลื่นจากเตาอบไมโครเวฟเองไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ แต่การเหนี่ยวนำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารร้อน ถ้าร้อนจนถึงจุดเดือดและนานพอ ความร้อนที่เกิดขึ้นก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้

ปกติทั่วไป การอุ่นอาหารมักจะมีอุณหภูมิไม่ถึงจุดเดือด หรือระยะเวลาที่ถึงจุดเดือดไม่นานพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้