• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคที่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ

โรคที่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ


อภิชัย/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
คุณย่าของผมตอนนี้อายุ ๘๔ ปี และกินอาหารเจมาประมาณ ๒๔ ปีแล้ว ที่ผ่านมาได้ไปตรวจเช็กร่างกายที่โรงพยาบาล ผลการตรวจ คือ

 ๑. โรคความดันเลือดสูง

 ๒. โรคหัวใจ

 ๓. ไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่หัวใจ และหลอดเลือดที่สมอง

และได้รับยามากินทุกวัน คือ  
 - Cardil CR 120 mg.  กินเช้า-เย็น ครั้งละครึ่งเม็ด (เข้าใจว่าเป็นยารักษาโรคหัวใจ)
 - Hydergine   กินเช้า-เย็น ครั้งละ ๑ เม็ด (ยารักษาโรคความดัน)
 - Ticlid   กินวันละ ๑ เม็ด ในตอนเช้า (ยาขยายหลอดเลือด) 

คุณย่ากินยานี้มาประมาณ ๓ ปีแล้ว ในปีแรกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเป็นประจำตามที่คุณหมอนัด คุณหมอบอกว่าต้องกินยานี้ตลอด แต่ในปีต่อมาก็ซื้อยากินเอง โดยไม่ได้ไปหาหมออีก ผมจึงอยากทราบว่า ตอนนี้คุณย่าจะต้องไปหาหมอเพื่อเช็กร่างกายอีกหรือไม่ 

      
นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ : ผู้ตอบ
ประวัติของคุณย่าที่ให้ไว้ไม่ละเอียดพอที่จะแนะนำให้ถูกต้องได้ 
ยา Cardil CR 120 mg. เป็นยาลดความดันเลือดและทำให้หัวใจทำงานอ่อนลง ยา Hydergine เป็นยาที่ถูกอ้างว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคสมองเสื่อม ส่วนยา Ticlid เป็นยาต้านเกล็ดเลือด ทำให้เลือดแข็งตัวได้ยาก ยาทั้ง ๓ ตัว มีผลข้างเคียง (พิษ) ได้ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้ โดยเฉพาะการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทางที่ดี คุณควรพาคุณย่าไปตรวจความดันเลือดดูใหม่ ถ้าไม่สูง ควรลดยา Cardil CR ลงเหลือครึ่งเม็ด วันละครั้งเดียว และถ้าลดยาแล้ว ความดันเลือดก็ยังไม่สูง ควรลดเหลือ ๑/๔ เม็ดต่อวัน และถ้าความดันเลือดยังไม่สูงขึ้นอีก คงจะหยุดยาได้ ส่วนยา Hydergine และยา Ticlid อาจจะหยุดได้เลย เนื่องจากคุณย่ากินยา ๓ ตัวนี้มานาน หมออาจจะอยากตรวจเลือดบางอย่างเพื่อดูว่าเม็ดเลือด ตับ ไต และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ถูกพิษจากยาด้วยหรือไม่ คุณควรจะพาคุณย่าไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ จะได้ไม่ต้องกังวลใจมากว่าจะถูกตรวจและรักษาเกินกว่าที่จำเป็น