• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคท้องมาน

โรคท้องมานเกิดจากสาเหตุใด มีอาการผิด ปกติของอวัยวะใดในร่างกาย และเป็นโรค ติดต่อทางพันธุกรรมหรือไม่
ผู้ถาม
วิไลลักษณ์/กรุงเทพฯ
ผู้ตอบ น.พ.สันต์ หัตถีรัตน์ 

ถาม ดิฉันขอเรียนถามคุณหมอเกี่ยวกับโรค “ท้องมาน” ค่ะ
๑. โรคนี้เกิดจากสาเหตุใด หรือการผิดปกติของอวัยวะใดใน ร่างกาย
๒. อาการของโรคนี้เป็นอย่างไร ในระยะเริ่มแรกจนถึงเป็นมากที่สุด
๓. โรคนี้มีทางรักษาให้หายหรือไม่ มีวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างไร
๔. โรคนี้เป็นแล้วจะถึงขั้นท้องแตกไหม และโดยความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร
๕. โรคนี้เป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์หรือไม่ 

ตอบ “ท้องมาน” ไม่ใช่ “โรค” แต่เป็น “ภาวะ” ที่มีน้ำขังอยู่ในช่องท้องจำนวนมาก
๑. “ท้องมาน” จึงเกิดได้จากสาเหตุมากมาย ที่พบบ่อยคือ (๑) โรคตับ โดยเฉพาะโรคตับแข็งจากสาเหตุอะไรก็ตาม (๒) ภาวะบวมมากจากสาเหตุอะไรก็ตาม เช่น โรคไต ภาวะขาดแอลบูมิน(โปรตีนไข่ขาว) ภาวะหัวใจล้ม (๓) ภาวะ ช่องท้องอักเสบจากสาเหตุอะไรก็ตาม เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้ (๔) มะเร็งในช่องท้อง เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งที่กระจายมาที่ช่องท้อง เป็นต้น
๒. อาการของ “ท้องมาน” คืออาการแน่นท้อง ท้องโตขึ้น และอาการของ “สาเหตุ” ที่ทำให้ท้องมาน
๓. รักษาหายหรือไม่ ขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้ “ท้องมาน” รักษาอย่างไรก็ขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้ “ท้องมาน” เช่นเดียวกัน
๔. ถ้าน้ำขังอยู่ในท้องมากๆ อาจจะทำให้หนังท้องปริแล้วมีน้ำซึมออกมาได้ แต่การตายไม่ได้เกิดจากหนังท้องปริให้น้ำซึมออกมา แต่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น สาเหตุเดิมที่ทำให้เกิดท้องมาน ภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ หัวใจล้ม ไตล้ม เป็นต้น
๕. “ท้องมาน” เป็นภาวะ ไม่ใช่ “โรค” จึงไม่ติดต่อไม่ว่าทางกรรมพันธุ์หรือทางอื่นใด แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดท้องมานบางอย่าง(น้อยมาก)เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ และสาเหตุบางอย่างเป็นโรคติดต่อจึงติดโรคได้ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบที่ ทำให้ตับแข็ง เป็นต้น