• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผลของการเลิกสูบบุหรี่ทันทีจะเป็นอย่างไร

ผลของการเลิกสูบบุหรี่ทันทีจะเป็นอย่างไร

ผู้ถาม สมศักดิ์/กรุงเทพฯ
การเลิกสูบบุหรี่ทันทีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงจริงหรือไม่

ปัจจุบันผมอายุ ๓๐ ปี สูบบุหรี่มาตั้งแต่วัยรุ่น ผมเป็นคนสูบบุหรี่จัดมาก (มากกว่าวันละ ๑ ซอง) และ กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ดีหรือไม่ เพราะเห็นข่าวว่าคนที่เลิกสูบบุหรี่ทันทีอาจจะเป็นอันตรายได้ ผมเคยได้ยินมาว่าคุณส.อาสนจินดา ที่สูบบุหรี่ค่อนข้างมาก และหลังจากหยุดสูบบุหรี่ได้ระยะหนึ่ง ท่านก็เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย และกรณีของป๋าต๊อก ท่านก็สูบบุหรี่จัด และป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผมกลัวว่า หากผมจะเลิกสูบบุหรี่ทันทีจะเป็นอันตรายต่อผมหรือไม่

ผู้ตอบ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ผมอยากจะบอกคุณว่า ไม่เคยมีใครที่เสียชีวิตจากการเลิกสูบบุหรี่ แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จะเลิกสูบบุหรี่ตอนอายุมาก หรือสูบบุหรี่ต่อไปไม่ไหวแล้ว เพราะร่างกายเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยมากขึ้นตามสภาพของร่างกายที่เริ่มทรุดโทรมลงตามวัย จึงทำให้การรักษาทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีคำถามตามมาว่าแล้วควรจะเลิกสูบบุหรี่เมื่อไหร่ดี การเลิกสูบบุหรี่ยิ่งเลิกเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีผลดีต่อสุขภาพมากขึ้นเท่านั้น เพราะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ นั้นจะขึ้นกับปริมาณบุหรี่และจำนวนปีที่สูบเป็นประจำ

จากการศึกษาพบว่า สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุในช่วง ๒๐-๓๐ ปี จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่มากนัก แต่อัตราเสี่ยงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หากผู้สูบบุหรี่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ในช่วงอายุ ๓๐ ปีต้นๆ และ ยังไม่เป็นโรคที่รุนแรง การเลิกสูบบุหรี่จะทำให้ร่างกายสามารถปรับตัวได้มาก และสามารถลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้ จนใกล้เคียงกับผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่หากเลิกสูบบุหรี่หลังจากนี้ การฟื้นฟูสุขภาพหลังจากเลิกสูบบุหรี่จะทำให้ไม่ได้ดีเท่ากับการเลิกในวัยหนุ่มสาว เพราะร่างกายได้รับความสูญเสียจากการสูบบุหรี่มานาน และส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่แล้วแทบทั้งสิ้น