อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 22 กุมภาพันธ์ 2524
  ทำอย่างไรจิตใจจึงจะเป็นสุข(ตอนที่ 5 )“เราจะทำอย่างไรให้ใจคอเป็นสุข?” การรู้จักใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมาก ชีวิตจะต้องมีแบบแผน มีแนวทางเพราะถ้าปล่อยกันตามสะดวกตามยถากรรม พอเจอมรสุมเข้าก็เกิดการระส่ำระสายทุกที กฎง่าย ๆ ของชีวิตอันหนึ่งที่ทำให้เราผาสุข โดยเฉพาะเวลากลุ้มอกกลุ้มใจ หรือว่าเวลาโรคประสาทกำลังกินอยู่ ก็คือ การรู้จักอ่อนใจให้คลายความตึงเครียดเสียบ้าง ความตึงเครียดต่าง ๆ นั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 22 กุมภาพันธ์ 2524
  ข้าวโพด“สมุนไพรที่นำเสนอนี้ ผู้เขียนได้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “พจนานุกรมสมุนไพรจีน” ของประเทศจีน ขนาดน้ำหนักของสมุนไพรที่ใช้นี้แปลและคิดคำนวณมาจากที่จีนบันทึกไว้ ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ ดังนั้นเวลานำมาใช้ต้องดัดแปลงน้ำหนักของยาให้เหมาะสมกับอายุ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  โรคปอดบวม (นิวโมเนีย)เมื่อผมกลับจากฝึกอบรมโรคหัวใจจากประเทศสิงคโปร์แล้วนั้น ผมได้เคยเขียนเรื่องการแพทย์ในสิงคโปร์มาลงครั้งหนึ่งแล้ว (หมอชาวบ้าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 กรกฎาคม 2523 ) ได้วิจารณ์ว่าประชาชน และรัฐบาลสิงคโปร์ ทำงานกันอย่างจริงจัง ตัวใครตัวมัน ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองนั้น ก่อนผมกลับเพียงเล็กน้อย มีเหตุการณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจสนับสนุนข้อคิดเห็นของผม คือ รัฐบาลสิงคโปร์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  ศิลปะในการฟัง คุณหมอพูด ทุกวันนี้นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจอย่างมากในเรื่องที่แพทย์พูดกับคนไข้ แล้วคนไข้จำเรื่องที่แพทย์พูดได้แค่ไหน ความสนใจนี้ไม่เป็นแต่เพียงการค้นคว้าทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังค้นหาทางเพื่อให้การสื่อสารทางการแพทย์ได้ผลอีกด้วยจากสาเหตุนี้ ในแต่ละปีประเทศทั่วโลกได้เสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์ในเรื่องการฟัง-พูดกันไม่รู้เรื่อง, การกินยาไม่ถูกต้อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  มะลิสมุนไพรที่นำเสนอนี้ ผู้เขียนได้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “พจนานุกรมสมุนไพรจีน” ของประเทศจีน ขนาดน้ำหนักของสมุนไพรที่ใช้นี้แปลและคิดคำนวณมาจากที่จีนบันทึกไว้ ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ ดังนั้น เวลานำมาใช้ต้องดัดแปลงน้ำหนักของยาให้เหมาะสมกับอายุ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  หายใจเพื่อสุขภาพ การหายใจเป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องปฏิบัติเป็นปกติ แต่คนส่วนมากมักจะไม่ได้รับประโยชน์จากการหายใจเท่าที่ควร การหายใจที่พูดถึงนี้ คือ การหายใจในที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ ทั้งหายใจเข้าและออก เป็นไปอย่างช้า ๆ ยาว ๆ และลึก การหายใจเช่นนี้ สามารถทำได้ง่ายและมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น :-1. เมื่อเกิดการประหม่า ตื่นเต้น หรือตกใจ การหายใจเช่นนี้ จะช่วยให้อาการเหล่านั้นลดไปได้ 2. เมื่อรู้สึกโกรธ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  การแก้อาการทางโรคประสาทด้วยตนเอง(ตอนที่ 4 )ตอนนี้จะพูดถึงว่า ทำไม คนซึ่งเป็นโรคทางประสาทจึงมักแก้อาการของตัวเองไม่ได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องมาจากผู้ป่วยถูกจูงใจโดยตัวของตัวเอง คล้าย ๆ พ่ายแพ้ต่อตัวเอง จนไม่กล้าที่จะแก้ไขอาการนั้น ๆ อย่างเช่นคนไข้ซึ่งนอนไม่หลับ ก็ยังฝังจิตฝังใจหรืออบรมสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างไรเสียก็ต้องนอนไม่หลับ ถึงแม้แพทย์จะแนะนำให้ปฏิบัติตนหรือใช้ยาประการใด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  โรคหัดหลบใน โรคที่ไม่มีในโลก หัด เป็นโรคที่รู้จักกัน แพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณย่าคุณยาย ท่านจะรู้จักและสามารถให้การวินิจฉัยโรคหัดได้ดี อาจจะดีกว่า หมอหนุ่มหมอสาวที่เพิ่งเรียนจบใหม่ ๆ เสียด้วย หัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ติดต่อได้โดยทางเดินหายใจ คนที่เป็นหัดส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก จะมีอาการไข้สูง ตัวร้อนมาก ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ตาแดง ๆ และอาจมีอาการท้องเสียด้วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  น้ำกัดเท้า เชื้อรา ฮ่องกงฟูต(ตอนที่3 ) รูปที่ 1คนไข้มาในลักษณะน้ำกัดเท้าเหมือนกัน ตามนิ้วเท้าเป็นเม็ดน้ำเล็ก ๆ แดง บวม อักเสบ และมีน้ำเหลือเยิ้ม โดยเฉพาะระหว่างซอกนิ้วเท้า นอกจากนี้ยังมีอาการคันมาก เหนือขึ้นมาที่หลังเท้า จะสังเกตเห็นมีรอยนูนแดง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  กระดูกหัก (ตอนที่ 4 )กระดูกปลายต้นแขนหัก ชนิดไม่ผ่านข้อศอกตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนจะเริ่มนั่งจับเข่าเล่าถึงเรื่องราวของกระดูกหักตามตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายที่ผู้เขียนประสบและได้เรียนรู้มาให้ “หมอชาวบ้าน” ทั้งหลายฟังเป็นตอน ๆ ไปจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นแพทย์เฉพาะทางแต่ละคนนั้น ...