โรคเส้นเอ็นอักเสบ/ นิ้วล็อค (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 262 ตุลาคม 2549
    Q  :   อาการของนิ้วล็อกเป็นอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไรA  :  โรคนิ้วล็อก (trigger finger) หรือ stenosing  tenosynovitis มีอาการและอาการแสดงเมื่อเกิดอาการ  สะดุด หรือล็อกขณะกำ-เหยียดนิ้ว พบบ่อยที่นิ้วหัวแม่มือ (ร้อยละ 33) และนิ้วนาง (ร้อยละ ...
  • วารสารคลินิก 237 สิงหาคม 2547
    (Lin J, et al. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis : meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Published July 2004.)ข้ออักเสบ (osteoarthritis) เป็นภาวะที่พบบ่อยในคนสูงอายุ และเป็นความทุกข์ทำให้การเดินเคลื่อนไหวลำบาก. การกินยาแก้ปวดพวก non-steroidal anti- inflammatory drugs (NSAIDs) ...