แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 284 สิงหาคม 2551
    อาชีวเวชศาสตร์ปริทัศน์ฉบับที่แล้วนำเสนอบทสนทนาระหว่างผู้เขียนกับพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 15 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรม "ผู้บริหารรุ่นใหม่" เพื่อเป็นการ "เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้นำในอนาคต ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม และมี ...
  • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
    เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์กับทีมงานของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 15 คน โดยพนักงานกลุ่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรม "ผู้บริหารรุ่นใหม่" ของบริษัท เพื่อเป็นการ "เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้นำในอนาคต ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม ...
  • วารสารคลินิก 272 สิงหาคม 2550
    Disclaimer : รายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มีมากมายมหาศาล ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเป็นอย่างยิ่ง คอลัมน์นี้ได้สรุปรายงานการศึกษาที่น่าสนใจที่ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่าน peer review มาให้สมาชิกทราบ แต่ข้อพึงระวังคือ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีการรายงานการศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นสัจจะ เพราะไม่มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางการแพทย์ ความรู้ ความเชื่อ ณ วันนี้อาจได้การยอมรับ แตˆความรู้ใหม่ๆ ...