อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 14 มิถุนายน 2523
  โรคที่สามารถรักษาด้วยการฝังเข็มเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 องค์การอนามัยโลก ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเรื่อง “การฝังเข็ม” ขึ้นที่นครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คนจาก 12 ประเทศ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีฝังเข็มได้แก่1. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 13 พฤษภาคม 2523
  โรคโรงงานวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ “หมอชาวบ้าน” จึงขอตอนรับวันของเพื่อนผู้ใช้แรงงานทั้งมวล ด้วยบทสัมภาษณ์ นพ.ชินโอสถ หัศบำเรอ ผู้อำนวยการกองชีวอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท่านผู้นี้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับวงการคนงานในบ้านเราเป็นอย่างดี ท่านได้ฝากข้อคิดเห็นถึงเพื่อนคนงานไว้อย่างน่าสนใจยิ่งหมอชาวบ้าน : อยากให้คุณหมอเล่าถึงสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยโดยทั่ว ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 13 พฤษภาคม 2523
  โรคโรงงานอีกแบบหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บหรือภยันตรายที่เกิดกับคนงานที่ทำงานในโรงงาน ที่ทราบกันดีอยู่แล้วมีหลายอย่าง เช่น1. อุบัติเหตุ เช่น ตกจากที่สูง โดนเครื่องจักรบดขยี้ โดนสายพานตี หม้อน้ำระเบิด ฯลฯ เป็นเหตุให้เสียชีวิต และพิการเป็นอันมาก2. ได้รับสารพิษ โรงงานหลายชนิดปล่อยสารที่เป็นพิษหรือเปรอะเปื้อนด้วยสารที่เป็นพิษ โดยไม่มีการรู้เท่ากัน หรือควบคุมที่พอเพียง เช่น ตะกั่วที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 13 พฤษภาคม 2523
  ทำอย่างไร จึงไม่ปวดหลังท่ายืน ท่านั่ง และเวลาทำงาน พยายามยืดหลังให้ตรง ไม่ก้มลงโค้งตัวไปข้างหน้าถ้าท่านปวดเมื่อยหลังอย่าซื้อยาชุดมากินเองเป็นอันขาด ควรทำดังนี้1. นอนพักนอนหงาย บนพื้นกระดานหรือที่นอนที่แน่นและราบเรียบ อย่านอนบนเตียงสปริง หรือเตียงฟองน้ำ อาจยกขาพาดบนเก้าอี้เตี้ยๆ หรืองอเข่าทั้งสอง2. ใช้ความร้อนประคบตากแดดหรือใช้ความร้อนประคบที่หลัง ลูกประคบอาจเป็นสมุนไพร เช่น ไพล เกลือ อิฐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 13 พฤษภาคม 2523
  สิ่งที่บริษัทขายบุหรี่ไม่มีในโฆษณาคนเราควรจะสูบบุหรี่หรือไม่ นั่นเป็นคำถามที่ผู้อ่านทุกท่าน น่าจะให้คำตอบแก่ตนเองได้ดีกว่าผู้อื่น และต่อไปนี้ ท่านจะได้รับทราบความจริงอันน่าสยดสยอง ที่นักสูบบุหรี่ท่านหนึ่งได้ประสบมาด้วยตัวเอง ถ่ายทอดให้ท่านทราบโดยตัวของเขาเอง ผู้ซึ่งได้เคยไปเยือนดินแดนแห่งโรคมะเร็งมาแล้ว“เมืองบุหรี่” ของบริษัทโฆษณาส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 13 พฤษภาคม 2523
  คุยกับคนงานในโรงงานระดับดีของเมืองไทยครั้งแรกเมื่อคิดว่าจะคุยกับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เราก็คิดว่าจะพยายามเลือกคุยกับคนที่เป็นตัวแทนของคนงานส่วนใหญ่ เพื่อให้ได้เสียงที่แท้จริงของคนงาน แต่เนื่องจาก ข้อจำกัดหลาย ๆ ประการด้วยกัน ทำให้เราไม่สามารถได้ข้อมูล จากโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของโรงงานในประเทศทั้งหมดได้ ส่วนที่พอจะนำมาเสนอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 11 มีนาคม 2523
  สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า : ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเสริฐ ทองเจริญหัวหน้าสาขาวิชาไวรัส ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลหมอชาวบ้าน : ปีหนึ่งๆ ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตเพราะโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนเท่าไรน.พ. ประเสริฐ : เท่าที่ได้รับรายงาน ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าประมาณปีละ 200 – 300 คน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 11 มีนาคม 2523
  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสุนัข1. ความนิยมเลี้ยงสุนัขของคนไทย54 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่า ขณะนี้ที่บ้านเลี้ยงหมา ตั้งแต่ 1 ถึง 14 ตัวต่อบ้าน เฉลี่ยออกมาแล้วราว 2-3 ตัวต่อบ้าน เหตุผลที่สำคัญในการเลี้ยงหมา คือ ไว้ป้องกันขโมย บางคนที่เลี้ยงหมาจำนวนมาก เพราะไม่มีบุตร เหงาหรือชอบหมามาตั้งแต่เล็กๆอีก 46 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เลี้ยงหมาในปัจจุบัน แต่ส่วนมากก็เคยเลี้ยงหมามาแทบทั้งนั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 11 มีนาคม 2523
  โรคซึมเศร้าในชีวิตของคนเราที่ผ่านมา แต่ละคนก็เคยมีทั้งสุขและทุกข์ไม่มากก็น้อย เมื่อมีทุกข์ก็อาจกังวลกลุ้มใจ บางรายก็มีความเสียใจโศกเศร้า ซึมหงอยไปก็มีไม่น้อย ในคนปกติก็มีอาการซึมเศร้าได้ แต่ไม่ควรเป็นอยู่นานเกินไป ควรจะมีหนทางสงบจิตสงบใจได้ เมื่อเหตุแห่งความทุกข์ได้ผ่านพ้นไปแล้วอาการซึมเศร้านี้ ถ้าเป็นอยู่นาน หรือมีอาการมาก ก็ถือเป็นความผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งเป็นโรคของจิตใจ ชนิดหนึ่งอาการของ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  ‘การเล่นดนตรีกับ...โรคหืด’“การเลือกชนิดของเครื่องเล่นดนตรี วิธีการของการเล่นมีความสำคัญและจำเป็นในคนที่มีอาการมากๆ”เสียงดนตรีเปรียบได้เสมือนเสียงสวรรค์ ทำให้ผู้ฟัง ผู้เล่น เกิดความสุข สดชื่น จิตใจผ่องใส คลายกังวล เกิดอารมณ์คล้อยตาม จินตนาการที่เกิดจากเสียงดนตรี ทำให้สมองจิตใจได้พักผ่อน ทำให้เกิดพลังในการต่อสู้ การทำงาน การดำเนินชีวิตคนเป็นหืด ...