• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสุนัข

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสุนัข

1. ความนิยมเลี้ยงสุนัขของคนไทย

54 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่า ขณะนี้ที่บ้านเลี้ยงหมา ตั้งแต่ 1 ถึง 14 ตัวต่อบ้าน เฉลี่ยออกมาแล้วราว 2-3 ตัวต่อบ้าน เหตุผลที่สำคัญในการเลี้ยงหมา คือ ไว้ป้องกันขโมย บางคนที่เลี้ยงหมาจำนวนมาก เพราะไม่มีบุตร เหงาหรือชอบหมามาตั้งแต่เล็กๆ

อีก 46 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เลี้ยงหมาในปัจจุบัน แต่ส่วนมากก็เคยเลี้ยงหมามาแทบทั้งนั้น ที่ไม่ได้เลี้ยงในขณะนี้ เพราะเศรษฐกิจฝืดเคือง ตัวเองและครอบครัวจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว ถ้ามีหมามาพ่วงท้ายก็อาจถึงอดตาย พอสรุปได้ว่า คนไทยส่วนมากชอบเลี้ยงสุนัข

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนสุนัข

91 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เลี้ยงหมาและไม่ได้เลี้ยงหมา เห็นพ้องต้องกันว่า ควรควบคุมประชากรหมาด้วยการจดทะเบียน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

มีเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในข้อ (2)

68 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่ากรุงเทพมหานคร ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปจดทะเบียนสุนัขตามบ้านต่างๆ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันไปเลยทุกปี และอ้างเหตุผลว่าการนำสุนัขไปจดทะเบียนที่อำเภอคงทำได้ยากมาก เพราะแท็กซี่อาจไม่ยอมให้หมาขึ้นรถ หมาอาจไปกัดกันหรือถ่ายบนอำเภอก็ได้

มีเพียง 32 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องการให้นำหมาไปจดทะเบียนและฉีดวัคซีนที่อำเภอ

43 เปอร์เซ็นต์ มีความเห็นว่า การไปจดทะเบียนให้ตามบ้านควรทำให้ฟรีและยินดีเสียค่าบริการฉีดวัคซีน (ประมาณ 20 บาทต่อสุนัข 1 ตัว)

อีก 25 เปอร์เซ็นต์ ต้องการให้บริการจดทะเบียนและฉีดวัคซีนฟรีหมด

23 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า ควรพาหมาไปจดทะเบียนและฉีดวัคซีนที่อำเภอฟรีหมด โดยอ้างว่าชาวบ้านที่สามารถพาหมาของตัวไปอำเภอได้ ก็นับว่าได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ อย่างมากมาย เช่น เสียค่ารถไปกลับออกกำลังกายบังคับหมาตลอดทางและเสี่ยงต่อการต้องเสียค่าทำขวัญ ถ้าเกิดงับน่องใครเข้าฯลฯ

ข้อมูลสื่อ

11-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 11
มีนาคม 2523
อื่น ๆ
รศ.นพ.เทพนม เมืองแมน