การใช้ยาสมุนไพร (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 286 ตุลาคม 2551
  การแพทย์ทางเลือก (alternative medicine) หมายถึง การรักษาที่นอกเหนือไปจากการรักษาหลักที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป (conventional medicine) การแพทย์ทางเลือกอาจเริ่มมาจากความเชื่อ, ปรัชญา, การสังเกต และบางครั้งยังไม่ได้ผ่านการทดลองพิสูจน์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์. อย่างไรก็ตาม การรักษาทางการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรใดๆ ที่นำมาใช้ เมื่อมีการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงและปลอดภัยตามหลักวิทยาศาสตร์ ...
 • วารสารคลินิก 287 ตุลาคม 2551
  ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงโรคผิวหนังที่มีการนำสมุนไพร และการแพทย์ทางเลือกมาใช้รักษา ในตอนนี้จะกล่าวถึงสมุนไพรต่างประเทศที่ใช้ในรูปยาทา, สมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนัง, งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคผิวหนัง และข้อแทรกซ้อนจากการใช้สมุนไพร.  สมุนไพรต่างประเทศที่ใช้ในรูปยาทารักษาโรคผิวหนัง เช่น Arnica ที่มาจากดอกแห้งของต้น Arnica montana ...
 • วารสารคลินิก 285 กันยายน 2551
  ขณะนั่งชมรายการโทรทัศน์ประกวดการร้องเพลงรายการหนึ่ง ผู้ร่วมแข่งขันท่านหนึ่งบอกกับทางรายการว่ากินอาหารเสริมถึง 8 ชนิดเพื่อบำรุงสุขภาพทั้งๆ ที่อายุยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น หรือบทสัมภาษณ์ดารานักแสดงก็จะพบว่าเกือบทุกท่านมักจะมีอาหารเสริมกินด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กันไป. ถ้ามองย้อนกลับมามองยังตัวเราเองว่าถ้ามีประชาชนหรือผู้ป่วย ที่อยู่ในความดูแลของเรา ถามว่าจะกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรชนิดนั้นๆ ดีหรือไม่ ...
 • วารสารคลินิก 279 มีนาคม 2551
  "อีสานรวมมิตร" สรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับ นิ่วไต การรักษา และความสัมพันธ์กับการเสื่อมของไตเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้นำเสนอเรื่อง กลุ่มอาการอีสานรวมมิตร ลงในวารสารคลินิก1 หลังจากนั้นก็ได้ทำการวิจัยเรื่องอีสานรวมมิตร นิ่วไต อีก 6-7 เรื่อง บางเรื่องก็ได้ตีพิมพ์แล้ว บางเรื่องก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ บางเรื่องเป็นประสบการณ์ทางคลินิก แต่เมื่อนำมาประกอบกันเป็นชิ้นส่วนของ Jig saw ...
 • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
  www.gpo.or.th/herbal/herbal.htmMedicinal plantsสมุนไพร  วารสารคลินิกฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องสมุนไพรไทย โดยขอแนะนำเว็บไซต์ขององค์การเภสัชกรรมที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรประมาณ 20 ชนิด แบ่งกลุ่มตามประเภทของยารักษาโรค เช่น ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ยาถ่ายพยาธิ ยาขับปัสสาวะ เป็นต้น. แต่ละชนิดมีชื่อทางเคมี บรรยายรูปลักษณะ สรรพคุณ ...