โรคระบบทางอวัยวะเพศชาย (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
    Q  :  PSA คืออะไรA  :  PSA เป็น glycoprotein ชนิดหนึ่ง เรียกว่า  serine protease ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2513 มีขนาดน้ำหนักประมาณ 34 kilodalton ซึ่งผลิตมาจากเซลล์เยื่อบุผิวของ prostate gland และพบได้เฉพาะใน prostatic tissue ไม่ว่าจะเป็น normal, benign, malignant และใน prostatic fluid นอกจากนี้ยังพบมากที่  seminal vesicle ...
  • วารสารคลินิก 283 กรกฎาคม 2551
    โลหะหนักถูกกล่าวถึงในทางการแพทย์มา ตั้งแต่สมัย Hippocrates แล้ว ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายตัว แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะที่สำคัญๆ นะครับ. ทองคำ (gold) ค.ศ. 1651 Johann Rudolf Glauber (1604-1670) นักเคมีชาวเยอรมัน-ดัทช์กล่าวในหนังสือของเขาว่าทองคำใช้รักษาโรคได้ สองศตวรรษต่อมา Jean Andre Chrestien (1758-1840) แพทย์ชาวฝรั่งเศสแนะนำให้ใช้ทองคำในการรักษาโรคซิฟิลิสและวัณโรค. ในปี ค.ศ. 1890 Robert Koch ...