โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
    เรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นโรคที่สำคัญมากเพราะพึ่งพบมา 20 กว่าปีแต่ทั่วโลกต่างหวาดกลัวมัน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้. เริ่มคุ้นๆ แล้วใช่ไหมครับ ถ้าใครยังนึกไม่ออก เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง.ก่อนอื่นคงต้องพูดถึงปี ค.ศ. 1909 Carlos Ribeiro Justiniano Chagas (1879-1934) แพทย์ชาวบราซิล ค้นพบเชื้อที่ตอนนั้นคิดว่าเป็นโปรโตซัวชื่อ Pneumocystis carinii ซึ่งก่อโรคปอดบวม (pneumonia) ...
  • วารสารคลินิก 269 พฤษภาคม 2550
    ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชนและวัยรุ่นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาตลอด. ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงแพร่ระบาดอยู่ คือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน โดยเฉพาะวัยรุ่น อายุระหว่าง 15-24 ปี จัดว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงมากที่สุด. ...