คุยกับผู้อ่าน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 104 ธันวาคม 2530
  “หมอชาวบ้าน” ฉบับนี้ออกก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ 5 ธันวาคม 2530 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล็กน้อย เป็นโอกาสที่จะถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญและมีพระชนมายุยืนนานถึง 100 พระชันษา นี้พูดในขอบเขตที่เป็นไปได้ ถ้าของจีนจะว่า 10,000 ปี และเรียกกันว่าพระเจ้าหมื่นปี (บ้วนส่วย) ทีเดียวพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนดีนี้พูดตรงไปตรงมาแบบชาวบ้าน คำว่า ‘เป็นคนดี’ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 103 พฤศจิกายน 2530
  ในการเขียนเรื่องสวนโมกข์-ธรรมกาย-สันติอโศก ซึ่งจบลงในฉบับนี้นั้นเนื่องจากสำนักเหล่านี้มีทั้งคนรักและคนเกลียดอย่างรุนแรง ดังที่กล่าวไว้แล้ว ผู้เขียนก็พลอยได้รับดอกไม้หรือก้อนอิฐไปด้วย ดังจะขอนำมาเล่าให้ฟังเล็กน้อยเรื่องสวนโมกข์ไม่ได้รับคำด่าเข้ามา อาจจะเป็นเพราะตั้งมานานจนคนเข้าใจกันแล้ว หรือด่าจนขี้เกียจด่าก็ได้เรื่องธรรมกายมีเขียนเชียร์มาแยะ มีลูกศิษย์ธรรมกายเขียนมาแสดงความน้อยใจ 2 ราย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  เมื่อกลางเดือนกันยายน ผมเดินทางไปประชุมคณะกรรมการภูมิภาค (Regional Committee) ขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่เมืองเปียงยาง คณะกรรมการภูมิภาคเป็นองค์กรสูงสุดขององค์การอนามัยโลกภูมิภาค สำหรับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เป็นสมาชิกอยู่ด้วยประเทศหนึ่ง เมืองหลวงของประเทศนี้คือเปียงยางในการไปเปียงยางต้องผ่านปักกิ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 101 กันยายน 2530
  สมเด็จพระสังฆราชกับการไม่สูบบุหรี่นายกรัฐมนตรีกับการไม่สูบบุหรี่การวิ่งกับการไม่สูบบุหรี่พลตรีจำลอง ศรีเมืองกับการไม่สูบบุหรี่การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดูจะเป็นผลมากขึ้นทุกทีๆ มีฝ่ายต่างๆเข้ารณรงค์ในรูปต่างๆ สถานที่ราชการหลายแห่งได้ประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่สมเด็จพระสังฆราชประทานสัมภาษณ์เรื่องการอดบุหรี่ทางโทรทัศน์ และประทานพระโอวาทเรื่องโทษของบุหรี่บ่อยๆท่านปัญญานันทะเทศน์เรื่องบุหรี่เสมอๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 100 สิงหาคม 2530
  ท่านธรรมรักษา ได้พิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งตามชื่อข้างต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะแก่การเยี่ยมไข้มาก เพราะเหตุหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ชื่อหนังสือ ภาพพระพุทธองค์ที่หน้าปกรูปดอกไม้และพุทธพจน์ที่ปกหลัง ส่วนในเนื้อเรื่องนั้น ท่านธรรมรักษาได้อธิบายหลักธรรมต่างๆในทำนองจะเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีได้อย่างไร หรือจะถือโอกาสเอาประโยชน์จากความเจ็บไข้ได้อย่างไรผู้ป่วยบางคนโชคดี เมื่อป่วยแล้วกลับพบความสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 99 กรกฎาคม 2530
  เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมผมได้รับเชิญไปพูดเรื่อง “แนวทางความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก” ในการประชุมแพทย์นานาชาติเพื่อป้องกันสงครามนิวเคลียร์ที่กรุงมอสโคว์ กลับมาถึงวันที่ 3 มิถุนายน พอวันที่ 6 มิถุนายน ก็เดินทางไปสวนโมกขพลาราม งานที่สวนโมกข์เกี่ยวเนื่องด้วยปาฐกถาปาจารยสารประจำปี ซึ่งปีนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสรับอาราธนาแสดงในหัวข้อ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 98 มิถุนายน 2530
  แม้โรคเอดส์จะยังไม่พบมากในประเทศไทย แต่โรคนี้ระบาดมากในประเทศอื่นโดยเฉพาะในอเมริกา เป็นโรคที่น่ากลัวมาก และเมื่อระบาดขึ้นแล้ว นอกจากก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจของผู้ป่วยและครอบครัวแล้ว ยังก่อให้เกิดความยากลำบากและความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เช่น ถ้าในอนาคตมีคนไทยมีไวรัสเอดส์ในเลือดมากถึงขนาดจะต้องตรวจโลหิตที่มีผู้บริจาคให้ธนาคารเลือดทุกคนทั่วประเทศ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 97 พฤษภาคม 2530
  ฉบับนี้ว่าด้วยโรคมะเร็งกันเป็นเรื่องใหญ่ มะเร็งเป็นได้ทุกอวัยวะมากบ้างน้อยบ้าง นอกจากหัวใจ เราอาจจะได้ยินเรื่องมะเร็งของปอด ตับ กระเพาะอาหาร ปากมดลูก นม กระดูก สมอง ผิวหนัง เม็ดเลือดขาว ฯลฯ แต่มะเร็งของหัวใจก็เรียกได้ว่าไม่มีเลย ถ้าพูดว่าใครเป็น “มะเร็งหัวใจ” ก็อาจหมายถึงจิตใจที่มีสภาพผิดปกติอย่างมาก ซึ่งถ้าโดยนัยหลังนี้คนไทยก็เป็น “มะเร็งหัวใจ” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 96 เมษายน 2530
  อันเนื่องมาจากยาคลอแรมเฟนิคอลและเตตราซัยคลีนหมอชาวบ้านฉบับที่แล้วได้ตีพิมพ์เรื่องการนำเอายาอันตราย คือ คลอแรมเฟนิคอล และ เตตราซัย-คลีน มาทำเป็นผงบ้าง และน้ำเชื่อมหลอดดูดสำหรับเด็กบ้าง ซื้อขายกันเกลื่อนไปหมด ซึ่งเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่ง สื่อมวลชนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญได้นำไปทำข่าวต่อ อันเป็นผลให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งห้ามการเอายาคลอแรมฯมาทำเป็นยาเด็กในทำนองดังกล่าว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 95 มีนาคม 2530
  ยาคลอแรมเฟนิคอล ยาปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอล เป็นยาฆ่าเชื้อที่ดี โดยเฉพาะสำหรับเชื้อไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) และราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับยาปฏิชีวนะตัวอื่นๆยานี้นำออกขายในตลาดเมื่อปีพ.ศ.2491 หลังจากนั้น 1-2 ปี ปรากฏว่ามีผู้เป็นโรคโลหิตจาง เนื่องจากไขกระดูกฝ่อ อันเป็นโรคร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตได้ง่ายเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดสังเกต ...