คุยกับผู้อ่าน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 172 สิงหาคม 2536
  เจตนารมณ์แห่งการตาย : สิทธิและจริยธรรมขณะที่เขียน ‘คุยกับผู้อ่าน’ ครั้งนี้เมื่อวันที่20 กรกฏาคม2536 กำลังจะมีการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องเจตนารมณ์แห่งการตาย : สิทธิและจริยธรรม ที่ธรรมศาสตร์ จัดโดยมูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแพทย์สภา เรื่องที่จัดอภิปรายนี้ขึ้นเป็นมูลกรณีมาจากการอาพาธและการรักษาท่านอาจารย์พุทธทาสผู้ร่วมสนทนาประกอบด้วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 171 กรกฎาคม 2536
  การอาพาธของท่านพุทธทาสมหาเถระตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนล่วงเข้ากลางเดือนมิถุนายน2536 คนที่ป่วยแล้วดังที่สุด คือ ท่านอาจารย์พุทธทาสมหาเถระ ท่านอายุครบ87 ปี เมื่อ27 พฤษภาคม2536 ภายในไม่ถึง2 ปีหลังท่านอาพาธหนัก3 ครั้ง คือ เมื่อ27ตุลาคม2534 หัวใจวาย และน้ำท่วมปอด มีอาการหอบเหนื่อย28กุมภาพันธ์2535 เส้นเลือดในสมองอุดตัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 168 เมษายน 2536
  น้ำกำลังร้อนจัดและแล้ง เลยเอาเรื่องน้ำมาคุยกันในครั้งนี้ น้ำในโลกมีปริมาณคงที่ แต่คนมีจำนวนมากขึ้นๆ จนมีกว่า 5,000 ล้านคนแล้ว ทุกคนนอกจากต้องกินต้องใช้น้ำแล้วยังปล่อยของเสียลงน้ำอีก น้ำจึงแห้งและเน่าทำให้มนุษย์กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนมนุษย์ต้องสร้างจิตสำนึกใหม่ และจริยธรรมใหม่เกี่ยวกับน้ำ อันจะนำไปสู่พฤติกรรม 3 ประการด้วยกัน คือ1. การประหยัดน้ำ2. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 167 มีนาคม 2536
  วัยรุ่นหมอชาวบ้านฉบับนี้นำเอาเรื่องวัยรุ่นป็นเรื่องขึ้นปก เรื่องวัยรุ่นกำลังเป็นความทุกข์ของแทบทุกบ้าน เพราะพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยพ่อแม่เป็นวัยรุ่น วิธีแก้ทุกข์อยู่ที่ปัญญาเสมอหนึ่ง มีปัญญารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เป็นธรรมดา แทบทุกบ้าน ไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเราบ้านเดียว การรู้ว่ามีผู้ร่วมทุกข์จำนวนมากจะทำให้ความทุกข์ของเราลดลงสอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 166 กุมภาพันธ์ 2536
  ความดันโลหิตสูงหมอชาวบ้านครั้งนี้นำเรื่องความดันโลหิตสูงเป็นเรื่องขึ้นปก ความดันโลหิตสูงเป็นสภาวะที่พบบ่อยและเพิ่มมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้มีความดันโลหิตสูงไม่มีอาการ ฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าตนเองมีความดันโลหิตสูง จะรู้หรือมีผู้อื่นรู้ก็ต่อเมื่อเกิดเรื่องแล้ว เช่น เส้นโลหิตในสมองแตก หัวใจวาย หรือการทำงานของไตล้มเหลว (ไตวาย) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 165 มกราคม 2536
  ปีใหม่- ปลอดสารพิษหมอชาวบ้านฉบับปีใหม่ 2536 ขอส่งความสุขปีใหม่มายังท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านครับ ความทุกข์ความหม่นหมองใดๆ ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่า ปีใหม่ขอให้มีจิตใจใหม่เพื่อปีที่ดีกว่า หมอชาวบ้านฉบับนี้ได้นำเอาเรื่องอาหารปลอดสารพิษเป็นเรื่องขึ้นปก ด้วยต้องการสื่อถึงท่านผู้อ่านว่า ชีวิตของเราทุกวันนี้ล้อมรอบไปด้วยสารพิษ เช่น อาหารเป็นพิษ น้ำเน่า สารเคมีต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 164 ธันวาคม 2535
  ครอบครัวปลอดเอดส์ขณะนี้คนไทยติดเชื้อเอดส์ 300,000 คนแล้ว และอีก 8 ปีจากนี้ไปคนไทยจะติดเชื้อนี้ถึง 4 ล้านคน ในหมู่ผู้มาเกณฑ์ทหารจากภาคเหนือตอนบนเมื่อต้นปีมีผู้ติดเชื้อเอดส์ถึงร้อยละ 16 ในโสเภณีบางกลุ่มติดเชื้อถึงร้อยละ 50 บางกลุ่มก็ร้อยละร้อยใครอยากดูนรกบนดินก็ให้ไปดูที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ บนหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ มีผู้ป่วยเอดส์เป็นสิบๆรายนอนร้องครวญคราง แพทย์พยาบาลรักษาไม่ไหวแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 163 พฤศจิกายน 2535
  พฤศจิกายนกับสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าในเดือนพฤศจิกายนมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องทีเดียว เช่น การสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่เรียกว่า สิ่งแวดล้อม’35 ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2535 ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ การประชุมใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งแรก ที่เรียกว่า สิ่งแวดล้อม’35 และ สิ่งแวดล้อม’34 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 162 ตุลาคม 2535
  วัฒนธรรมใบปลิวการเขียนใบปลิวหรือบัตรสนเท่ห์โจมตีผู้อื่นดูจะระบาดในสังคมไทย “วัฒนธรรม” เช่นนี้คงจะเกิดจากความบีบคั้นหรือเก็บกดแล้วไม่กล้าแสดงออกโดยเปิดเผย ที่จริงมนุษย์ที่เจริญควรจะมีอิสระ กล้าหาญ เปิดเผย รับผิดชอบ ไม่ลอบทำร้ายผู้อื่น มีศักดิ์ศรีสมกับความเป็นมนุษย์ น่าจะมีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่าอะไรในสังคมไทยที่ทำให้พวกเราต้องทำตัวกันอย่างไม่มีศักดิ์ศรีเช่นนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 161 กันยายน 2535
  การสอบเทียบหมอชาวบ้านครั้งนี้นำเสนอบทความพิเศษเรื่องการสอบเทียบโดยตั้งชื่อบทความที่ฟังดูรุนแรงไปหน่อย เรื่องสอบเทียบนี้มีความเห็นแตกต่างกัน บางคนก็ว่าดีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถและต้องการเรียนได้เร็วขึ้น แต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีมาก โดยคิดว่าทำผิดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เดิมนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีโอกาสศึกษาเป็นทางการมีโอกาสมาสอบเทียบ ...