• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ครอบครัวปลอดเอดส์

ครอบครัวปลอดเอดส์


ขณะนี้คนไทยติดเชื้อเอดส์ 300,000 คนแล้ว และอีก 8 ปีจากนี้ไปคนไทยจะติดเชื้อนี้ถึง 4 ล้านคน ในหมู่ผู้มาเกณฑ์ทหารจากภาคเหนือตอนบนเมื่อต้นปีมีผู้ติดเชื้อเอดส์ถึงร้อยละ 16 ในโสเภณีบางกลุ่มติดเชื้อถึงร้อยละ 50 บางกลุ่มก็ร้อยละร้อย

ใครอยากดูนรกบนดินก็ให้ไปดูที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ บนหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ มีผู้ป่วยเอดส์เป็นสิบๆรายนอนร้องครวญคราง แพทย์พยาบาลรักษาไม่ไหวแล้ว ในอนาคตเมื่อมีคนติดเชื้อเป็นล้านๆคน โรงพยาบาลจะรับคนไข้ไม่อยู่ คนเป็นโรคเอดส์จะคลานไปตายตามศาลาวัด ตามโบสถ์ นี่คือ มิคสัญญีที่จะมีมาในอนาคต

แต่ละครอบครัวและทุกครอบครัวต้องช่วยกันดูแลให้ปลอดเอดส์ ก็หนีไม่พ้น “แม่” หรือผู้หญิงอีก เพราะธรรมชาติของผู้หญิงปกปักรักษามากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงสามารถกำกับพฤติกรรมของคนในครอบครัวได้ดีกว่าผู้ชาย ไม่ใช่ผู้ชายไม่มีหน้าที่ ผู้ชายจะต้องเลิกสำส่อนทางเพศ มิฉะนั้นจะนำโรคเอดส์มาสู่ภรรยาและลูกในท้องโดยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลย ผู้หญิงจะต้องช่วยกำกับพฤติกรรมของสามีด้วยเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวปลอดเอดส์

ข้อมูลสื่อ

164-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 164
ธันวาคม 2535
ศ.นพ.ประเวศ วะสี