คุยกับผู้อ่าน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 6 ตุลาคม 2522
  คำขวัญบนหน้าปกครั้งนี้ คือ “เมื่อถูกตะปูหรือไม้ตำ อย่าลืมฉีดยากันบาดทะยัก” เพื่อจะเตือนให้ท่านผู้อ่านระลึกถึงอันตรายจากบาดทะยัก เชื้อบาดทะยักอยู่ตามดิน เมื่อเข้าไปในบาดแผลจะฟักตัวและปล่อยพิษออกมาทำให้เกิดอาการชักและตายจากชักได้ บาดทะยักไม่ได้หมายถึงแผลใหญ่หรือแผลไม่หาย ขณะที่เป็นบาดทะยักแผลอาจหายไปแล้วก็ได้ เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น นอกจากฟอกล้างให้สะอาดและทำแผลแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
  ในครั้งที่ 5 นี้ เรามีเรื่องที่จะคุยกันหลายเรื่องครับ เรื่องแรกก็คือ มีการเปลี่ยนผู้จัดการจาก คุณยงยุทธ ธนะปุระ มาเป็นคุณภิญโญ พนมไชย คุณยงยุทธนั้นความจริงเป็นสถาปนิก แต่เนื่องจากมีใจรักทางหนังสือและมีความศรัทธาในทางบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ จึงทุ่มเททุกอย่าง ทั้งกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา และกำลังทรัพย์ เพื่อที่จะเข็นให้ “หมอชาวบ้าน” ออกมาให้ได้ ถ้าไม่ได้คุณยงยุทธก็คงจะไม่มี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 4 สิงหาคม 2522
  ในครั้งที่แล้วคุณพิฑูรย์ สารสม จากขอนแก่นเขียนมาแสดงความชื่นชมต่อแนวทาง “หมอชาวบ้าน” แต่ก็ยังเกรงว่าจะเป็นการหาเสียง ก็น่าเห็นใจครับ เพราะชาวบ้านถูกหลอกกันมามากเสียใจจนขยาด แต่เราขอถือโอกาสเรียนว่า นิตยสาร “หมอชาวบ้าน” มิได้เป็นของทางราชการ หรือรัฐบาล หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เกิดจากบุคคลคณะหนึ่ง ซึ่งใฝ่ฝัน แสวงหา และตะเกียดตะกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
  เผลอแพล้บเดียว “หมอชาวบ้าน” อายุได้ 3เดือนแล้วครับ ถ้าเป็นเด็กก็จวนพลิกคว่ำได้แล้ว ที่น่ายินดีก็คือ “หมอชาวบ้าน” ได้รับคามสนใจย่างกว้างขวางโดยรวดเร็ว ฉบับแรกขายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ฉบับที่ 2 ต้องเพิ่มยอดการพิมพ์อีก 50 เปอร์เซ็นต์ และฉบับที่ 3 อีก 150 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังแย่ก็คือ สถานภาพทางการเงินครับ คือแต่ละเล่มที่ท่านผู้อ่านซื้อไปในราคา 10 บาทนั้น เราขาดทุน 1 บาท ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  ฉบับแรกออกไปแล้วครับ แม้จะมีข้อบกพร่องหลายอย่าง ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น คึกคักเป็นอย่างยิ่ง บางแผนวางได้ 2 ชั่วโมง หนังสือก็เกลี้ยงแล้วครับ “หมอชาวบ้าน” ขอขอบคุณมากๆ ฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง ทั้งสื่อมวลชน ท่านผู้อ่าน และท่านผู้มีเกียรติต่างๆ ที่กรุณาเป็นกำลังใจในงานเปิดนิตยสาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 อาทิเช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดม โปษะกฤษณะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 1 พฤษภาคม 2522
  สวัสดีครับ ในที่สุด “หมอชาวบ้าน” ก็ได้ฤกษ์ออกมาพบกับท่านผู้อ่านแล้วครับ และคณะผู้จัดทำมีเรื่องที่จะตุยกับท่านผู้อ่านหลายเรื่องทีเดียวครับอันดับแรกทำไม “หมอชาวบ้าน” จึงถือกำเนิดขึ้น บัดนี้เป็นที่ตระหนักกันดีทั่วไปแล้วว่า เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ประชาชนควรจะได้รับการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยการรักษาตัวเอง รักษากันเอง หรือช่วยกันรักษาโดยชุมชน ไมว่าจะโดยตรง โดยพระ ...